BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Z perspektywy czasu - opinie łodzian o kondycji demokracji
In Retrospect - Opinions of the Inhabitants of Lodz on the State of Democracy
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, nr 1, s. 243-253, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Demokracja, Badanie opinii, Wymiar sprawiedliwości, Opieka zdrowotna, Edukacja, Gospodarka
Democracy, Opinion research, Judiciary, Health care, Education, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Minęło ponad 25 lat budowania nowego systemu w Polsce. Jest to pretekst do podsumowań i odpowiedzi na pytanie badawcze: na jakim poziomie kształtuje się zadowolenie z funkcjonowania demokracji w naszym kraju? Do omawianych wymiarów kondycji demokracji zaliczono: funkcjonowanie demokracji, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowanie opieki zdrowotnej, szkolnictwa wszystkich szczebli oraz stan gospodarki. Podstawę empiryczną prezentowanych danych stanowią wyniki reprezentatywnych badań ilościowych zebranych w ramach projektu "Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych" na próbie 700 dorosłych mieszkańców Łodzi. Projekt realizowany był ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2014, z kolei badania surveyowe przeprowadzono pod koniec 2012 i na początku 2013 r. Wyniki badania potwierdzają niski poziom zadowolenia z kondycji funkcjonowania demokracji i jego poszczególnych komponentów. Cechą społeczno-demograficzną najbardziej różnicującą stosunek łodzian do demokracji okazał się wiek respondentów. (abstrakt oryginalny)

It has been over 25 years since the new system was created in Poland. This is a reason to draw conclusions and answer the question: how satisfied are people with the functioning of democracy in our country? The measures of the condition of democracy include: the functioning of democracy, of the judiciary, of health care, education at all levels and the state of the economy. The empirical basis for this article is the research material gathered in the 'Revival of post-industrial cities.' project covering a representative group of 700 citizens of Lodz and 437 citizens of Ivanowo. The project was undertaken with the financial resources of the National Centre for Science in 2011-2014, the survey being conducted in 2012 and 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jasińska-Kania, Przemiany wartości Polaków, "Instytut Idei" 2014, nr 5.
 2. A. Sułek, Doświadczenia i umiejętności obywatelskie Polaków, w: P. Gliński, A. Kościanowski (red.), Socjologia i Siciński - Style życia - społeczeństwo obywatelskie - studia nad przyszłością, IFiS PAN, Warszawa 2009.
 3. B. Badora, Stosunek do demokracji i jego praktyczne konsekwencje, CBOS, Warszawa 2014.
 4. B. Wciórka, Społeczny wizerunek polskiej szkoły, CBOS, Warszawa 2007.
 5. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.
 6. E. Noelle, Reprezentatywne badania ankietowe. Wprowadzenie do metodologii. Wybór tekstów, OBOP i SP, Warszawa 1976.
 7. J. Raciborski (red.), Praktyki obywatelskie Polaków, IFiS PAN, Warszawa 2010.
 8. J. Raciborski, Obywatel czasu transformacji - niespełnione nadzieje, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 72, 2009, z. 2.
 9. J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, PWN, Warszawa 2011.
 10. J. Raciborski, Zachowania wyborcze Polaków 1989-2006, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa 2007.
 11. J. Raciborski, Zachowania wyborcze Polaków w warunkach zmiany systemu politycznego, w: idem (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Scholar, Warszawa 1991.
 12. K. Kowalczuk, Polacy o gospodarce wolnorynkowej, CBOS, Warszawa 2014.
 13. L. Kolarska-Bobińska, Jakość polskiej demokracji, w: J. Miklaszewska (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków 1998.
 14. M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 15. M. Grabowska, Partie i elektoraty, w: M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 16. M. Witkowski, Polacy na tle innych społeczeństw europejskich. Wartości demokratyczne w potocznej świadomości, w: K. Wódz (red.), Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Scholar, Warszawa 2007.
 17. N. Hipsz, Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej A.D., CBOS, Warszawa 2014.
 18. R. Boguszewski, O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, CBOS, Warszawa 2013.
 19. R. Legutko, Problemy demokratycznej partycypacji, w: J. Miklaszewska (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków 1998.
 20. R. Markowski, Między szlachcicem a obywatelem, "Instytut Idei" 2014, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu