BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryczkowski Maciej
Tytuł
Analiza porównawcza polityki pieniężnej Polski i zasady monetary rule w latach 1995-2007
The Comparative Analysis of Polish Monetary Policy with the Monetary Rule for the Years 1995-2007
Źródło
Equilibrium, 2008, vol. 1, nr 1-2, s. 9-22, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Monetaryzm
Monetary policy, Monetarist
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten przedstawia porównanie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego i Friedmanowskiej zasady monetary rule. Analizie poddana zostaje Polska w latach 1995-2007. Celem artykułu jest odpowiedź, który sposób działania jest skuteczniejszy i czy istnieją elementy wspólne dla obu strategii prowadzenia polityki pieniężnej. (abstrakt oryginalny)

According to the research and econometrical model Poland's monetary policy and the monetary rule are very similar. In many fields both strategies prove to result in the same outcomes. Both aim to guarantee low inflation and long-term economic growth. The difference is that in Poland the control of supply of money is carried out by the control inflation instead of direct control of monetary aggregates as in monetary rule. To sum up, there is no need to separate control of money's supply in the targeting inflation system, as it is done as a "side effect". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 2. Cottarelli C., Giannini C., Credibility without Rules? Monetary Frameworks in the Post-Bretton Woods Era, Banca d'Italia, "Temi di discussione" August 1997.
 3. Czogała A., Kot A., Oczekiwania inflacyjne polskich przedsiębiorstw a przejrzystość polityki banku centralnego, "Gospodarka Narodowa" 4/2007.
 4. Huterski R., Niezależność Banku Centralnego, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2000.
 5. Kozicki S., How Useful Are Taylor Rules for Monetary Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City "Economic Review" 84/1999.
 6. Mishkin F. S., Inflation Targeting for Emerging-Market Countries, "American Economic Review" 2/2000.
 7. Nasiłkowski M., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1998.
 8. NBP, www.nbp.pl.
 9. Osińska M., Kośko M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, Toruń 2007.
 10. Ryczkowski M., Monetary Rule w Polsce w latach 1995-2007, WNEiZ UMK, Toruń 2008; praca niepublikowana.
 11. Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 12. System Rezerwy Federalnej w USA(FED) www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004.
 13. Taylor J.B., Estimation and Control of a Macroeconomic Model with Rational Expectations, "Econometrica" 47/1979.
 14. Wojtyna A., Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu