BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbierzchowska Dorota
Tytuł
Interwencje banków centralnych na rynkach walutowych
Central Banks Interventions in the Foreign Exchange Markets
Źródło
Equilibrium, 2008, vol. 1, nr 1-2, s. 55-67, tab., wykr., schematy, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Interwencje walutowe, Kurs walutowy, Polityka walutowa, Banki centralne
Foreign Exchange (FX), Currency interventions, Exchange rates, Exchange rate policy, Central banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie motywów i rodzajów interwencji walutowych, jakie prowadzone są współcześnie przez banki centralne. Na podstawie literatury i doświadczeń wybranych krajów opisane zostały kanały oddziaływania interwencji na kursy walutowe oraz rodzaje instrumentów rynkowych wykorzystywanych przez banki centralne do przeprowadzenia interwencji. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at presenting objectives and kinds of foreign exchange interventions which are presently conducted by central banks. On the basis of literature and experience of selected countries the author described the channels of influence of interventions on the foreign exchange rates. Also presented are various kinds of market instruments utilized by central banks to conduct the interventions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 2. Canales-Kriljenko I.J., Foreign Exchange Intervention in Developing and Transition Economies: Results of a Survey, IMF Working Paper 95/2003.
 3. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1996.
 4. Edison H.J., The effectivenes of Central-Bank intervention: a survey of the literature after 1982, International Finance Section, Princeton University, Princeton, New Jersey 1993.
 5. Érsek Z., Defending the strong side of the band - the Hungarian experience [w:] Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BISPaper 24/2005.
 6. Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BISPaper 24/2005.
 7. Fratzscher M., Communication and exchange rate policy, "Working Paper Series", EBC 363/2004.
 8. Gajewski J., Interwencje walutowe na rynkach terminowych. Metody i przegląd wybranych doświadczeń, "Bank i Kredyt" 1/2007.
 9. Karwowski J., Interwencje walutowe, "Bank i Kredyt" 7-8/1997.
 10. Karwowski J., Operacje zagraniczne banków centralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 11. Kozłowski T., Regulacje rynku walutowego, wymienialności i kursu złotego w latach 1990-2002, "Bank i Kredyt" 6/2003.
 12. Lubański T., Interwencje walutowe, Warszawa 2000.
 13. Moreno R., Motives for intervention, [w:] Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BISPaper 24/2005.
 14. Rostkowski J., Czy gospodarka węgierska się wali, CASE, eReferaty/lipiec 2003.
 15. Szczepańska O., Sotomska-Krzystofik P., Reżim kursowy a kryzysy walutowe - czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego?, "Bank i Kredyt" 9/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu