BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdonek Iwona (Politechnika Śląska)
Tytuł
Studium przypadku eksternalizacji wiedzy w organizacji
Knowledge Externalization in Organization - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 86, s. 193-203, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Wiedza, Wiedza w organizacji, Wiedza ukryta, Organizacja
Knowledge management, Knowledge, Knowledge in organization, Tacit knowledge, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie z zakresu dzielenia się wiedzą w organizacji, a dotyczące eksternalizacji wiedzy niejawnej pracowników. Przedmiotem badań stał się proces ujawniania tego rodzaju wiedzy. Jako główną metodę badawczą wybrano studium przekazywania wiedzy na temat użytkowania aplikacji za pomocą instrukcji do niej, a tworzonej przez pracowników dokonujących eksternalizacji swojej wiedzy.(abstrakt oryginalny)

In the article the problem of the externalization of employee's tacit knowledge is presented. This issue is the part of the question of knowledge sharing in organization. The main research subject was the process of reveal the tacit knowledge. Case study of transfer this kind of knowledge about using the application was chosen as the main study research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cannon J.A., McGee R.: Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 2. Fernández-Aráo C.: 21st century talent spotting. Why potential now trumps brains, experience, and "competencies". "Harvard Business Review", June 2014, http://www.egonzehnder.com/files/_b_77ddd4d.pdf.
 3. Davis D., Bagozzi S., Warshaw R.: User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. "Management Science", Vol. 35, No. 8, 1989, p. 982-1003.
 4. Fishbein M., Ajzen I.: Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley, Reading, MA 1975.
 5. Hryniewicz J.T.: Stosunki pracy w polskich organizacjach. Scholar, Warszawa 2007.
 6. Moduł doszkalający Efektywni 50+. Informator dla pracodawców. Wydawnictwo Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Warszawa 2014.
 7. Męczyńska A., Mularczyk A. (red.): Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Statystyka i badania operacyjne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 8. Moore G., Benbasat I.: Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. "Information Systems Research", Vol. 2, Issue 3, 1991.
 9. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 10. Rogers E.: Diffusion of Innovations. The Free Press, USA, New York 1995.
 11. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Zdonek I.: Analiza intencji korzystania z Portalu Podatkowego w kontekście uogólnionej teorii akceptacji i użytkowania technologii ICT. "Przegląd Organizacji", 2016, w druku.
 12. Turek D., Czaplińska I.: Praktyki ZZL, klimat organizacyjny i postrzeganie wsparcia menedżerskiego a zachowania obywatelskie pracowników. "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (164), 2014.
 13. Venkatesh V., Morris M.G., Davis G.B., Davis F.D.: User acceptance of information technology. Toward a unified view. "MIS Quarterly", No. 27, 2003.
 14. Wójtowicz R.: Zarys metodyki wdrażania systemu zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. "Informatyka Ekonomiczna", nr 22, 2011.
 15. Zdonek I., Zdonek D.: Analiza procesu twórczego i zawodów kreatywnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 80, 2015, s. 339-352.
 16. Zdonek I., Mularczyk A.: Analiza działalności ośrodków edukacji twórczej z perspektywy kształtowania się klasy kreatywnej w polskim społeczeństwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 80, 2015, s. 353-367.
 17. Zdonek I. (red.): Informatyka w zarządzaniu w przykładach i zadaniach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 18. Zdonek I., Owczarek T., Zdonek D.: Podstawy systemów informatycznych zarządzania z wykorzystaniem MS Access. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu