BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdonek Iwona (Politechnika Śląska), Wolny Maciej (Politechnika Śląska)
Tytuł
Potencjał pracownika - koncepcja modelu badawczego
The Potential of Employee - Research Model Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 86, s. 205-215, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Inteligencja, Rozwój zawodowy pracownika
Enterprise development, Intelligence, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono model badawczy potencjału pracownika w kontekście inteligentnego rozwoju organizacji. Przyjęto, że inteligentny rozwój organizacji jest uzależniony i stymulowany przez wysoki potencjał pracowników. W artykule skupiono się na problematyce definicji pojęcia potencjału pracownika (określeniu cech wysokiego potencjału pracownika) oraz jego wieloatrybutowej oceny i wpływu na inteligentny rozwój organizacji. Opracowany przez autorów model ma posłużyć do empirycznych badań oceny potencjału pracownika.(abstrakt oryginalny)

In the article the concept of model research concerning the problem of employee potential is presented. As background of this model the concept of intelligent organization was established. We assumed that intelligent development of organization is dependent of employees potential. In the pepper we discover the essence of high employees potential, its multiattribute assessment and also its influence on intelligent organization development. The proposed model would be used for empirical studies evaluating the employee potential.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratinau C., Vasilache S., Jianu I.: In search of intelligent organizations. "Management & Marketing", Vol. 1, Issue 4, 2006.
 2. Bock F.: The Intelligent Organization, http://www.providersedge.com/docs/km_articles/the_intelligent_organization.pdf.
 3. Carter J.C.: Succession Planning By Julien C. Carter Associate Vice President for Human Resources University of Texas at Austin, https://www.utexas.edu/services/tacup2009/Succession_Planning_Julien_Carter.pdf.
 4. Dohn K.: Wpływ wybranych narzędzi zarządzania na funkcjonowanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 63, 2013. s. 73-83.
 5. Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W.: Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn. Difin, Warszawa 2013.
 6. Fernández-Aráo C.: 21st century talent spotting. Why potential now trumps brains, experience, and "competencies". "Harvard Business Review", June 2014, http://www.egonzehnder.com/files/_b_77ddd4d.pdf.
 7. Mikuła B.: Kultura organizacji inteligentnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z. 765, 2008.
 8. Romanowska M.: Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.): Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 9. Senge P.M.: The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization. Nicholas Brealey Publishing, London 1994.
 10. Strategia "Europa 2020", http://eu.europe.eu/europe2020/, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
 11. van Staden E.: Identifying and Developing High-Potential Employees and Emerging Leaders Creating a Robust Talent Pipeline, http://www.talentinstitute.co.za/products/TI-Identifying-and-Developing-High-Potential-Employees-and-Emerging-Leaders.pdf.
 12. Turek D., Czaplińska I.: Praktyki ZZL, klimat organizacyjny i postrzeganie wsparcia menedżerskiego a zachowania obywatelskie pracowników. "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (164), 2014.
 13. Żukowska J.: Koncentracja na potencjale pracownika jako nowa era w poszukiwaniu talentów i analizie kompetencji - wprowadzenie do zagadnienia. "Przegląd Organizacji", nr 7, 2014, s. 46-48.
 14. Żukowska J.: Koncentracja na potencjale pracownika jako nowa era w poszukiwaniu talentów i analizie kompetencji - rozwój potencjału pracowniczego w praktyce organizacyjnej. "Przegląd Organizacji", nr 8, 2014, s. 50-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu