BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syrocka Agnieszka
Tytuł
Rozwój innowacyjnych usług bankowych - transakcje skarbowe jako sposób zarządzania ryzykiem i finansami korporacji przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów dystrybucji
The Development of the Innovative Banking Services - Treasury Transactions as a Way of Risk and Corporate Financed Management with Use of Electronic Distribution Channels
Źródło
Equilibrium, 2008, vol. 1, nr 1-2, s. 127-141, tab., schemat, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Elektroniczne kanały dystrybucji, Innowacje, Korporacje
Banking services, Electronic distribution channels, Innovations, Corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Intensywny rozwój technologii informatycznych i globalizacja usług bankowych spowodowały, że coraz większego znaczenia nabierają elektroniczne kanały dystrybucji. Do jednych z najbardziej innowacyjnych produktów należą transakcje skarbowe, w tym aktywna i partnerska współpraca w zakresie lokowania środków finansowych, zarządzania płynnością, wymiany walut oraz zabezpieczania ryzyka rynkowego. Artykuł prezentuje ofertę bankowości skarbowej, która w warunkach dużej zmienności kursów rynkowych oraz rosnącej wymiany międzynarodowej umożliwia zarządzanie ryzykiem i finansami korporacji, zapewniając tym samym szybki i bezpieczny dostęp do rynków finansowych. (abstrakt oryginalny)

The evolution of information technology brings many considerable challenges for the contemporary banking. Banks use the electronic distribution channels to satisfy their customers more effectively. The rise of the electronic banking platforms resulted in the development of innovative banking services, for example, treasury transactions. The aim of this article is to show e-banking products and present a way of risk and corporate finances management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank BPH, http://www.bph.pl (09.11.2008).
  2. Bank Millenium, http://www.millenet.pl (09.11.2008).
  3. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1999.
  4. Dziuba D., Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, Warszawa 2002.
  5. Grzechnik J., Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
  6. Janc A., Kotliński G., Determinanty wykorzystania bankowości elektronicznej w rozwoju wybranych usług bankowych, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, pod red. A. Gospodarowicza, Wydawnictwo AEwe Wrocławiu, Wrocław 1999.
  7. Koźliński T., Bankowość internetowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004.
  8. Notowski A., Geneza bankowości elektronicznej, [w:] Bankowość elektroniczna, pod red.A. Gospodarowicza, PWE, Warszawa 2005.
  9. Świecka B., Bankowość elektroniczna, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004.
  10. Wawrzyniak D., Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości, Oficyna Wyd. "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu