BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Ewa
Tytuł
Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego
Selected Alternative Methods of Measuring Economic Development
Źródło
Equilibrium, 2008, vol. 1, nr 1-2, s. 145-160, schematy, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Rozwój zrównoważony, Mierniki wzrostu gospodarczego
Economic development, Sustainable development, Economic growth indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjne mierniki wzrostu gospodarczego nie są w stanie oszacować poziomu dobrobytu. Artykuł prezentuje alternatywne i mało popularne podejścia do pomiaru stopnia rozwoju gospodarczego. W opracowaniu nie rozstrzygnięto, który wskaźnik najlepiej szacuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, ale ukazano wady i zalety nowych metod. (abstrakt oryginalny)

The traditional economic growth measures based on SNAare not precisely welfare indicators. The economists have tried to construct indicator that include both quality and quantity aspects of economic development. Achieving a balance between three board objectives of sustainable development - maintenance of economic growth, social progress, and protection of environment - the new challenge for statisticians is to develop a package of indicators that can monitor and report progress towards sustainable development. The aim of this article is to present some different and less popular approaches to alternative measurement of welfare. The paper does not determine which indicator describes the level of sustainable development most precisely, but tries to present advantages and defects of each method. In conclusion, the sustainable indicators are more precise than traditional ones in estimating the welfare. The main difficulty in calculating these measures is the requirement of data which cannot be gathered easily. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckerman W., Bacon R., International Comparison of Income Levels: A Suggested New Measure, "Economic Journal" 1966.
 2. Borys T. (red.), Wskaźniki równoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 3. Constantini V., Monni S., Sustainable Human Development for European Countries, http://epi.yale.edu/Home.
 4. Deklaracja Sztokholmska, http://greenworld.serwus.pl/deklaracja_sztokholmska1.htm.
 5. Florczak W., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" 3/2008.
 6. Graczyk A. (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 7. Human Development Report 1990, UNDP, Oxford University Press, New York-Oxford 1990.
 8. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodology, United Nations.
 9. Neumayer E., Sustainability and Well-being Indicators, WIDER, "Research Paper" 20/2004.
 10. Noga M., Pomiar dobrobytu społecznego uwzględniający stan i jakość środowiska przyrodniczego człowieka, "Ekonomia i Środowisko" 19/1996.
 11. Noga M., Społeczeństwo - Gospodarka - Środowisko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 12. Nordhaus W., Tobin J., Is Growth Obsolete?, "Economic Growth" 5/1972.
 13. Peacock W.G., Hoover G.A., Kilian C.D., Divergence and Convergence in International Development: A Decomposition Analysis of Inequality in the World System, "American Sociological Review" 6/1988.
 14. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Poskrobko B. (red.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.
 16. Poskrobko B., Kozłowski S. (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa 2003.
 17. Sadowski Z. (red.), Transformacja i rozwój, PTE, Warszawa 2005.
 18. Segnestam L., Indicators of Environmental and Sustainable Development. Theories and Practical Experience, The World Bank, "Environmental Economics Series" 89/2002.
 19. Sen A.K., Inequality Reexamined, New York-Oxford 1992.
 20. Serageldin J., Steer A. (eds.), Making Development Sustainable, Development Occasional Paper Series, No. 2, The World Bank, Washington 1994.
 21. Steward K., National Income Accounting and Economic Welfare: The Concepts of GNP and MEW, Federal Reserve Bank, St. Louis 1974.
 22. Talberth J., Cobb C., Slattery N., The Genuine Progress Indicator 2006. A Tool for Sustainable Development, Redefining Progress, Oakland 2007.
 23. The New Encyclopedia Britannica, Micropedia, 15th Edition, Vol. 4, Encyclopædia Britannica, Inc., Chicago 2003.
 24. Wąsikiewicz-Rusnak U., Ekorozwój w strategii gospodarowania, Wydawnictwo AE, Kraków 2003.
 25. Wielka Encyklopedia PWN, t. 24, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 26. World Development Report 1992. Development and Environment, The World Bank, Oxford University Press, Washington, Chicago 1992.
 27. Zolotas X., Economic Growth and Declining Social Welfare, New York University Press, New York 1981.
 28. http://hdr.undp.org/.
 29. http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf.
 30. http://www.redefiningprogress.org/newprograms/sustIndi/gpi/index.shtml.
 31. http://www.un.org.
 32. http://www.unescap.org/LDCCU/LDC.asp.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu