BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena
Tytuł
Struktura kapitału oraz uwarunkowania jej kształtowania w gospodarstwach rolniczych
The Capital Structure and Determinants which Influence the Performance of Agricultural Farms
Źródło
Equilibrium, 2008, vol. 1, nr 1-2, s. 171-182, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Struktura kapitału, Źródła finansowania
Arable farm, Capital structure, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie teorii struktury kapitału w aspekcie finansowania małych jednostek gospodarczych jak również opinii rolników w zakresie pożądanej struktury kapitału oraz uwarunkowań doboru źródeł finansowania. Przedstawiono także opinie rolników dotyczące pożądanej struktury kapitału. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zostały przeprowadzone w 2008 na grupie 100 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze uczestniczące w systemie FADN w województwie mazowieckim. Zarządzający gospodarstwami rolnym za barierę w pozyskiwaniu kapitału obcego uznali zbyt skomplikowane i czasochłonne procedury bankowe jak i samą kwestię synchronizacji przepływów pieniężnych w celu terminowej spłaty zadłużenia. Rolnicy wśród preferowanych struktur finansowania wyróżnili tą z 25% udziałem zadłużenia w aktywach ogółem. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to qualify the theory of capital structure in aspect of financing of the small enterprises. The elaboration also deals with the assessment of conditions which influence the capital structure of agriculture holdings according to the farmers' opinion. The survey was conducted with the use questionnaire in 2008, carried out on the group of 100 farmers leading individual agricultural farms in the FADN system in the Mazowieckie voivodship. As a main obstacle of engagement of the foreign capital, farms' managers pointed out to the too complicated and time-consuming bank procedures. Framers also indicated the problem concerning the synchronization of financial flows which should provide a punctual repayment of debts. Among preferred financing structures farmers identified those which contained 25% participation of debts in total assets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang J., Small Business Uniqueness & The Theory of Financial Management, "Journal of Small Business Finance", 1(1) 1991.
 2. Ang J., On the Theory of Finance for Privately Held Firms, "Journal of Small Business Finance", 1(3) 1992.
 3. Bradley M., Jarrel G., Kim E.H., On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence, "Journal of Finance", 39(3) 1984.
 4. Balakrishnan S., Fox I., Asset Specificity, Firm Heterogeneity and Capital Structure, "Strategic Management Journal" 14/1993.
 5. Bereżnicka J., Rolnik indywidualny a przedsiębiorca - analiza porównawcza, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom VII, zeszyt 7, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2005.
 6. Cosh A., Hughes A., Size, financial structure and profitability [w:] Hughes A., Story D.J., Finance and the Small Firm, Routledge, London 1994.
 7. Chittenden F., Hall G., Hutchinson P., Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation, "Small Business Economics", 8(1) 1996.
 8. Goraj L., Osuch D., Suska M., Bańkowska K., Grabowska K., Madej P., Malanowska B., Smolik A., Żurakowska J., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim systemie FADN w 2005 roku, Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 9. Hutchinson P., Small enterprise: finance, ownership and control, "IJMR", September 1999.
 10. Jensen M., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, "American Economic Review" 76/1986.
 11. Jordan J., Lowe J., Taylor P., Strategy and Financial Policy in U.K. Small Firms, "Journal of Business Finance and Accounting" 25 (1) 1998.
 12. Kester W.C., Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations, Financial Management, Spring 1986.
 13. Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 14. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 15. Marsh P., The Choice Between Equity and Debt: An Empirical Study, "Journal of Finance" 37 (1) 1982.
 16. Mądra M., Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstw rolniczych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 17. Mądra M., Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności do siły ekonomicznej indywidualnych gospodarstwa rolniczych w opinii rolników, Studia i Praca Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 18. Michaelas N., Chittenden F., Poutziouris P., Financial Policy and Capital Structure Choice in U.K. SMEs, Empirical Evidence from Company Panel Data, "Small Business Economics" 12 (2) 1999.
 19. Myers S.C., Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" 5/1977.
 20. Myers S.C., The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 34/1984.
 21. Nguyen T., Ramachandran N., Capital structure in small and medium-sized enterprises - the case of Wietnam, "ASEAN Economic Bulletin" 23 (2) 2006.
 22. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K., Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN, Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa 2004.
 23. Ray G.H., Hutchinson P., The financing and finance control of small enterprise development, Aldershot, Gower 1983.
 24. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 25. Szopa A., Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstwa - próba empirycznej weryfikacji, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 492, Szczecin 2008.
 26. Titman S., Wessels R., The Determinants of Capital Structure Choice, "Journal of Finance" 43 (1) 1988.
 27. Zawadzka D., Kredyt kupiecki w teoriach struktury kapitału w warunkach finansowania małego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1200, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 28. Ziętara W., Od gospodarstwa do przedsiębiorstwa, Stowarzyszanie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe t. X, z. 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2008.
 29. Zhengfei G., Lansink A.O., The source of productivity growth in Dutch agriculture:a perspective from finance, American Agricultural Economics Association, 88(3) August 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu