BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzan Tadeusz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy techniczne nowej hali logistycznej z budynkiem biurowym - studium przypadku
Technical problems with the new logistical hall with office bulding
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 731-736, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo obiektów, Budownictwo, Studium przypadku
Objects' safety, Construction sector, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzono oględziny hali logistycznej i budynku biurowego. W budynku biurowym wystąpiły spękania ścian nośnych i stropu piętra . Opisano większe rodzaje spękań budynku na linii geotechnicznej zachodniej i wschodniej. Więcej i większe spękania wystąpiły w budynku na linii geotechnicznej zachodniej. Są to grunty o mniejszej nośności. W związku z różnym rodzajem gruntu pod fundamentami występuje nierównomierne osiadanie fundamentów. Jest to przyczyną spękania ścian nośnych i działowych . Artykuł zakończono wnioskami dla projektanta. Po wnioskach zamieszczono streszczenie. (abstrakt oryginalny)

A visual inspection of the logistics Hall and office building. In an office building there were cracks bearing walls and ceiling floor. Describes the major types of cracks of the building on the Western and Eastern geotechnical line. More and larger cracks occurred in a building on the Geotechnical West line. This is the land of a smaller capacity. In view of the different nature of the land under the foundations there is uneven settling of foundations. This is the cause of the cracks bearing walls and partitions. The article was completed applications for the designer. After the applications are abstract. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Projekt budowlany zamienny, nr 467-Z/2008 z dnia 14.08.2008r. , Sp z o.o. Od poniedziałku do piątku, Wrocław,2008.
  2. Szcześniak J. Orzeczenie tech. dotyczące przyczyn zawilgocenia obiektu. Wrocław, 9. 2012
  3. Polska Norma PN-B-02479:1998., Dokumentowanie geotechniczne.
  4. Dokumentacja geotechniczna podłoża pod projektowana halę przemysłową w miejscowości Błonie, Spółka GEOSTANDARD Przedsiębiorstwu Podstawowych Badań i Robót Geotechnicznych.Sp. z o. o., sierpień 2006r., Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu