BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularczyk Anna (Politechnika Śląska), Hysa Beata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rozwój i perspektywy energii solarnej w Polsce i Województwie Śląskim
The Development and Prospects of Solar Energy in Poland and the Province of Silesia
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 86, s. 361-377, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Energia słoneczna, Odnawialne źródła energii, Zasoby naturalne odnawialne, Surowce energetyczne
Solar energy, Renewable energy sources, Renewable natural resources, Energy raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Promowanie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych surowcach. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego w regionie śląskim, jako wiodące specjalizacje wybrano m.in. energetykę. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania polskiego rynku OZE, skupiając się na energii solarnej. Dokonano analizy rozwoju tych źródeł energii, z uwzględnieniem województwa śląskiego, jako regionu testowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Promotion of the use of renewable energy sources allows to increase the degree of diversification of supply sources. It leads to the development of energy based on locally available raw materials, too. As part of the Regional Innovation Strategy for Silesia in the Silesian region, as the leading specializations, among others, the energy was chosen. This article attempts to characterize the Polish RES market, focusing on solar energy. An analysis of the development of these energy sources, taking into account the Silesian province as a region for testing and implementation of innovative solutions has been presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biomasa.org: http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=34&art=27; dostęp: 09.2015.
 2. Bolesta J., Zarzeczna J.: Analiza rynku fotowoltaniki w Polsce, Instytut Energii Odnawialnej, sierpień 2015.
 3. Brzóska J.: Rozwój inteligentnych specjalizacji a wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (na przykładzie województwa śląskiego). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 4. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D.: Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 41 (1), 2012, s. 3-7, Toruń 2012.
 5. Dec B., Krupa J.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, (red.): J. Krupa, T. Soliński, Wyd. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012, s. 55-83.
 6. Innovation Union Scoreboard Report 2015: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm; dostęp: 09.2015.
 7. Kowalik F.: Zapomnijcie o grafenie, gramy na perowskity. http://www.forbes.pl/czy-olga-malinkiewicz-zbije-fortune-na-perowskitach,artykuly,183755,1,1.html; dostęp: 09.2015.
 8. Ministerstwo Gospodarki: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z 10 listopada 2009 r., Warszawa 2009 (dostęp: http://www.mg.gov.pl/).
 9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.nfosigw.gov.pl/.
 10. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, http://www.pigeo.org.pl/?menu=przegladaj&id=62, dostęp 09.2015.
 11. Raport ConQuest Consulting: Rynek energii słonecznej w Polsce. Trendy, tendencje i finansowanie. 2012. http://seo.org.pl/pliki/Raport-ConQuest-Consulting-Rynek-energii-slonecznej-w-Polsce.pdf; dostęp: 09.2015.
 12. Raporty European Solar Thermal Industry Federation: Solar Thermal Markets in Europe, 2005 - 2014, http://www.estif.org/, dostęp 09.2015.
 13. Raporty GUS: Energia ze źródeł odnawialnych, lata 2006-2013. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa.
 14. Regiodom.pl: Kolektory słoneczne najbardziej popularne w Polsce południowej. http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/analizy-raporty/kolektory-sloneczne-najbardziej-popularne-w-polsce-poludniowej; dostęp: 09.2015.
 15. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2012.
 16. Rynek fotowoltaiki w Polsce - diagnoza, Euro centrum Park Naukowo-technologiczny, Katowice 2013.
 17. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 03.04 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu