BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kułażyński Marek (Politechnika Wrocławska), Kaczmarczyk Jan (Politechnika Wrocławska), Świątek Łukasz (Politechnika Wrocławska), Pstrowska Katarzyna (Politechnika Wrocławska), Jabłoński Sławomir (Uniwersytet Wrocławski), Łukaszewicz Marcin (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Problemy technologiczne występujące podczas realizacji procesu współspalania węgla brunatnego z biomasą
Technological problems occurring during the implementation process of cofiring brown coal with biomass
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 277-282, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Paliwa alternatywne, Biomasa, Elektrownie węglowe, Energia odnawialna, Surowce energetyczne
Alternative fuels, Biomass, Coal plants, Renewable energy, Energy raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Porównano właściwości węgla brunatnego, łuski słonecznika i peletu z łuski słonecznika, jako paliw do współspalania w kotłach energetycznych. Reaktywność paliw mierzono testem spalania powietrza i analizy termograwimetrycznej oraz biologicznej fermentacji beztlenowej. Stwierdzono istotne różnice we właściwościach łuski słonecznika oraz peletu z łuski słonecznika. Zastosowanie dodatkowych czynników w procesie granulacji silnie wpływa na charakterystykę spalania materiałów opartych na łusce słonecznika, takich jak skład, reaktywności, zawartości popiołu i wartości kalorycznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate and compare the properties of brown coal, sunflower husks and sunflower husk pellets as a fuel for co-firing in energetic boilers. Reactivity of fuels was measured with air combustion test and with thermogravimetric analysis as well biological anae robic digestion. Significant properties differences of sunflower husk and sunflower husk pellets were noticed. The use of additional agents in pelletizing process highly influences characterization of combustion of the materials based on sunflower husks su ch as composition, reactivity, ash content and caloric value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Morthorst, P. Energy Policy 2000, 28, 1085-1094.
  2. Van Dam, J., Junginger, M., Faaij, A., Jürgens, I., Best, G., Fritsche, U. Biomass Bioenergy 2008, 32, 749-780.
  3. Jenkins, B.M., Baxter, L.., Miles, T. Fuel Process. Technol. 1998, 54, 17-46.
  4. Kaliyan, N., Morey, R.V. Bioresour. Technol. 2010, 101, 1082-90.
  5. Narra, S., Tao, Y., Glaser, C., Gusovius, H.-J., Ay, P. Energy Fuels 2010, 24, 5228-5234.
  6. Janecka L., Kalinowski W.: Wpływ stosowania paliw alternatywnych na obieg składników lotnych w procesie wypalania klinkieru; IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Karpacz 17.09-19.09.2008
  7. Kubica K., Ściążko M., Raińczak J.: Współspalanie biomasy z węglem http://conbiot.ichpw.za-brze.pl/21_Co-combustion_of_coal_and_biomass.pdf
  8. Rybak W.: Spalanie i współspalanie biopaliw stałych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006
  9. Pronobis M.: Evaluation of the influenceofbiomassco-combustion on boiler furnace slagging by means of fusibility correlations. Biomass & Bioenergy 2005, Vol. 28, Issue 4, (April), 375-383
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu