BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuna-Broniowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kuna-Broniowska Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Makarski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Porównanie ogniw słonecznych i roślin oleistych jako konwerterów energii używanej do napędów transportowych
A comparison of solar cells and oilseeds as energy converters used to transport drives.
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 295-300, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Paliwa alternatywne, Biomasa, Energia odnawialna, Energia słoneczna, Oleje roślinne
Alternative fuels, Biomass, Renewable energy, Solar energy, Vegetable oils
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Biopaliwa po wstępnym okresie trudności w ich stosowaniu stały się powszechnym dodatkiem, lub w pewnych regionach nawet podstawowym paliwem dla silników spalinowych. Ich szerokie stosowanie związane jest głównie ze względów ekologicznych gdyż generowany przez silnik CO2 pochodzi faktycznie z wychwyconego wcześniej z atmosfery CO2 poprzez proces fotosyntezy. Jednakże rozpowszechnianie biopaliw zaczęło w minionych latach generować poważne perturbacje na rynku żywnościowym - skutkując wzrostami cen żywności o skali globalnej. Jest to spowodowane użytkowaniem do pr odukcji biopaliw, dużych powierzchni uprawnych - przeznaczonych wcześniej do produkcji żywności .W artykule porównano efektywność wykorzystania powierzchni uprawnej do produkcji biopaliw z efektywnością wykorzystania jej do produkcji energii elektrycznej z a pomocą typowych ogniw fotowoltaicznych. Procesy fotowoltaiczne są bardziej efektywne niż procesy fotosyntezy. Ponadto opracowywane nowe technologie będą zwiększać wydajność ogniw fotowoltaicznych. (abstrakt oryginalny)

Biofuels after the initial period of difficulties in their application have become commonly used addition, or in certain regions of the primary fuel for internal combustion engines. Their widespread use is mostly for environmental reasons as generated by the engine of CO2 comes actually from the sequestered CO2 from the atmosphere in advance through a process of photosynthesis. However, the distribution of biofuels in recent years began to generate serious perturbations on the food market - has given rise to increases in food prices on the global scale. This is due to the use for the manufacture of biofuels, the huge agricultural area - designed, to food production. The article compares the efficiency of the use of arable land used to produce biofuels and compares with the use of it for the production of electricity by means of a typical photovoltaic cells. Photovoltaic processes are more efficient than the processes of photosynthesis. Besides, developed new technologies will be increase the performance of photovoltaic cells.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Lourens van Dijk, E. i.in.. 3D-printed concentrator arrays for external light trapping on thin film solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 139/ 2015, p. 19-26.
 2. La Photosynthèse - Biologie et Multimédia - Université Pierre et Marie Curie - UFR des Sciences de la Vie (2012),
 3. Andrews & Jelley (2007), Energy Science, Oxford University Press
 4. www.farmer.pl
 5. www.progrescolzadiester.fr
 6. www.lafranceagricole.fr
 7. www.agro.basf.be
 8. Trávníček V. 1991. Hodnocení nákladovosti a produkce řepky zakládané různymi způsoby. In 8. Sborník Systém vyroby řepky, Velká Bystřice 18-20.11.1991.
 9. Hebinger H. "Le colza" Editions France Agricole -2013
 10. www.agropolska.pl
 11. P.Perez-Higuares i in. High Concentrator PhotoVoltaics efficiencies: Present status and forecast. - Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 15 Issue 4 May 2011
 12. Huanping Zu i in., Interface engineering of highly efficient perovskite solar cells - Science - August 2014 Vol. 345 no. 6196 pp. 542-546
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu