BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Deresz Agnieszka (Urząd Skarbowy w Siedlcach)
Tytuł
Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy
Personal Income Tax and the Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, t. 5(20), s. 126-132, tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, System podatkowy, Polityka gospodarcza, Wzrost gospodarczy
Income tax, Tax system, Economic policy, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System podatków od dochodów osobistych jest jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji wyznaczonych celów gospodarczych. Cele te mają swoje odzwierciedlenie w konstrukcji systemu podatkowego. Za pomocą poszczególnych elementów tego systemu państwo może kształtować politykę gospodarczą. Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie cechy powinien posiadał system podatkowy, aby był skutecznym narzędziem polityki gospodarczej, której głównym celem jest wzrost gospodarczy? (abstrakt oryginalny)

The tax system is one of the main tools to which serve to attain the economic aims/goals. These aims are reflected in the composition of the tax system. Individual elements of the system are used to implement the governmental economic policy in a particular area. The aim of this article is an attempt to answer the question: what features should characterize a tax system so as to make it an effective tool of economic policy whose the main aim is the economic growth? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaudemet P. M., Mier J. [2000]: Finanse publiczne. PWE, Warszawa.
  2. Gilowska Z. [2003]: Podatek liniowy i sprawiedliwość społeczna. Rzeczypospolita, 25.06.2003.
  3. Monteskiusz [1997]: O duchu praw. Wydawnictwo Antyk, Kęty.
  4. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. [2004]: Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Difin, Warszawa.
  5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. [2004]: Ekonomia. Tom 1. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu