BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnik Zbigniew (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Tytuł
Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na niemożność nadania sprawie biegu
Suspension of Court-Administrative Proceedings Because of Impossibility to Make the Matter Take Its Course
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2008, nr 2(11), s. 5-20
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego
Legal proceedings, Administrative proceedings, Code of Administrative Procedure (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę problemów związanych z zawieszeniem postępowania w wyniku bezczynności wnioskodawcy.

In the article there was undertaken analysis of problems connected with suspension of proceedings in the result of inactivity of the applicant. Inactivity is a facultative prerequisite of suspension of proceedings before an administrative court regulated by art. 125 sec. 1 p. 3 of act of 30 August 2002 Law on proceedings before administrative courts (Journal of Law no. 153, item 1270 with changes). Inactivity in formulation of provisions of this act consists in non-performance by the applicant of regulations imposed by the court, therefore a court case cannot take the adequate course. Such understood inactivity is also inappropriate determination of the applicant's address and not supplementing this lack in time limit appointed by the court. Carried out considerations concentrate on pointing out admissible content of the court regulations and results of non-performance for the course of the court case. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Boniewicz W., Glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 1982 r. IV CZ 197/81, OSPiKA 1983, nr 12, poz. 607.
 2. Czarnik Z., Glosa do wyroku NSA OZ w Szczecinie z dnia 29 października 2003 r., SA/Sz 2392/01, OSP 2004, nr 12, poz. 153.
 3. Czech B., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, s. 618.
 4. Dauter B., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, s. 384.
 5. Dmowski S., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, s. 580.
 6. Hauser R., Drachal J., Mzyk E., Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa - Zielona Góra 2003, s. 95-96.
 7. Ignatowicz J., Piasecki K., Pietrzykowski J., Winiarz J., Kodeks rodzinny z komentarzem, Warszawa 1993.
 8. Jaśkowska M., [w:] M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądów o administracyjne, Warszawa 2004, s. 134-135.
 9. Jodłowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, s. 157.
 10. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne, Warszawa 1996.
 11. Kabat A., [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 145.
 12. Karaim J., Zawieszenie postępowania cywilnego, Zakamycze 1997.
 13. Lipiec H., Praktyka sądowa w zakresie zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1, cyt. Za: J. Karaim, Zawieszenie postępowania cywilnego, Zakamycze 1997.
 14. Łaszczyca G., Matan A., Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Zakamycze 1998.
 15. Masternak M., [w:] M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądów o administracyjne, Warszawa 2004, s. 108.
 16. Niezgódka-Medek M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, s. 304.
 17. Romańska M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, s. 402.
 18. Romańska M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, s. 125.
 19. Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005.
 20. Warzocha E., Glosa do orzeczenia SN z dnia 4 maja 1973 r., II CZ 53/73, OSPiKA 1974, nr 10, poz. 198.
 21. Woś T., [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005, s. 212.
 22. Żukowski L., Zaborniak P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 15 grudnia 2004 r., OZ 795/04, OSP 2006, nr 4, poz. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu