BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spałek Seweryn (Politechnika Śląska)
Tytuł
Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania
Innovation Projects - the Idea and Determinants
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 132-141, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Organizacja, Zarządzanie projektem
Innovations, Management, Organisation, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Projekty innowacyjne zajmują szczególne miejsce w organizacjach. Od ich powodzenia niejednokrotnie zależy sukces rynkowy przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono główne cechy projektów innowacyjnych oraz ich specyficzne uwarunkowania. Omówiono dotychczas stosowane klasyczne podejście do zarządzania projektami innowacyjnymi. Mając na względzie specyfikę innowacji, współczesne turbulentne otoczenie i wysokie ryzyko niepowodzenia projektów innowacyjnych, skonstatowano, że klasyczne podejście jest obecnie niewystarczające. Na bazie podjętych rozważań zaproponowano równoczesne zastosowanie zwinnych metodyk w zarządzaniu projektami do celów zarządzania projektami innowacyjnymi. Przedstawiono główne cechy tego nowatorskiego podejścia w odniesieniu do tradycyjnego zarządzania projektami. Wskazano na jego zalety w aspekcie realizacji założonych celów biznesowych organizacji, większej elastyczności w zarządzaniu zmianami produktu oraz szybszej odpowiedzi na zmiany zachodzące w turbulentnym otoczeniu organizacji.(abstrakt oryginalny)

Innovation projects are of high importance in organizations. Company's success is determined by the results of innovation projects. In the article, the key characteristics of innovation projects are outlined, as well as their determinants. The traditional approach to managing innovation projects is discussed. It is argued that, nowadays, such an approach is insufficient as the organizational environment is turbulent and a high risk of failure is associated with innovation projects. Based on these considerations, the parallel application of the agile methods in innovation project management is proposed. The main characteristics of that new approach are presented, as are contrasts to traditional project management. The advantages of that new approach are shown in relation to attaining the business goals of the organization, higher flexibility in product change management and a more expeditious response to changes within the turbulent environment of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basu R., 2014, Managing quality in projects: An empirical study, International Journal of Project Management, 32(1), s. 178-187.
 2. Bełz G., 2011, System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Bowers J., Khorakian A., 2013, Managing Risk in Innovation Projects, [w:] B. Ran (red.), Dark Side of Technological Innovation, Charlotte, Information Age Publishing-IAP.
 4. Brzeziński M., 2001, Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 5. Chandrasekaran A., Linderman K., Schroeder R., 2015, The Role of project and organizational context in managing high-tech R&D projects, Production and Operations Management, 24(4), s. 560-586.
 6. Christensen C.M., Raynor M., McDonald R., 2015, What is disruptive innovation?, Harvard Business Review, 93(12), s. 44-53.
 7. Cyfert Sz., 2004, Podnoszenie innowacyjności organizacji poprzez równoległą implementację Strategicznej Karty Wyników i Six Sigma, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu: zmiana a innowacyjność organizacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Czakon W., 2012, Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, (10), s. 7-10.
 9. Dingsoyr T., Nerur S., Balijepally V., Moe N.B., 2012, A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development, Journal of Systems and Software, 85(6).
 10. Dobni C.B., 2010, The relationship between an innovation orientation and competitive strategy, International Journal of Innovation Management, 14(02), s. 331-357.
 11. Dockner E.J., 2015, Value and risk dynamics over the innovation cycle, Journal of Economic Dynamics & Control, (61), s. 1-16.
 12. Dolińska M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Drucker P.F., 1998, The discipline of innovation, Harvard Business Review, 76(6), s. 149-157.
 14. Dybå T., Dingsøyr T., 2008, Empirical studies of agile software development: A systematic review, Information And Software Technology, 50(9), s. 833-859.
 15. Eggert A., Thiesbrummel C., Deutscher C., 2015, Heading for new shores: Do service and hybrid innovations outperform product innovations in industrial companies?, Industrial Marketing Management, 45, s. 173-183.
 16. Eppinger S.D., 2001, Innovation at the speed of information, Harvard Business Review, 79(1), s. 149-156.
 17. Ericson Å., Kastensson Å., 2011, Exploit and Explore: Two Ways of Categorizing Innovation Projects, Paper presented at the DS 68-3 Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED 11), Impacting Society through Engineering Design, vol. 3: Design Organisation and Management, Lyngby/Copenhagen, Denmark.
 18. Fernandez D.J., Fernandez J.D., 2008, Agile project management - agilism versus traditional approaches, Journal of Computer Information Systems, 49(2), s. 10-17.
 19. Goh J., Hall N.G., 2013, Total cost control in project management via satisficing, Management Science, 59(6), s. 1354-1372.
 20. Harris R.B., Ioannou P.G., 1998, Scheduling projects with repeating activities, Journal of Construction Engineering and Management-Asce, 124(4), s. 269-278.
 21. Hillson D., 2011, Enterprise Risk Management: Managing Uncertainty and Minimising Surprise, Advising Upwards: A Framework for Understanding and Engaging Senior Management Stakeholders, s. 57-86.
 22. Horbach J., Oltra V., Belin J., 2013, Determinants and specificities of eco-innovations compared to other innovations - an econometric analysis for the French and German industry based on the Community Innovation Survey, Industry and Innovation, 20(6), s. 523-543.
 23. IPMA, 2006, ICB - NCB International Project Management Association Competence Baseline, version 3.0, author, Nijkerk.
 24. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 26. Karasek A., 2012, Wybrane problemy efektywności przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, 1(3), s. 305-314.
 27. Keizer J.A., Halman J.I., 2009, Risks in major innovation projects, a multiple case study within a world's leading company in the fast moving consumer goods, International Journal of Technology Management, 48(4), s. 499-517.
 28. Kim S.C., 2009, Project success indicators focusing on residential projects: Are schedule performance index and cost performance index accurate measures in earned value?, Canadian Journal of Civil Engineering, 36(11), s. 1700-1710.
 29. Krawiec F., 2001, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.
 30. Makhloof M.A.A., Waheed M.E., Badawi U.A.E.-R., 2014, Real-time aircraft turnaround operations manager, Production Planning & Control, 25(1), s. 2-25.
 31. Mazurkiewicz A., Karsznia W., Giesko T., Belina B., 2010, Metodyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacji technicznych, Problemy Eksploatacji, s. 5-20.
 32. Miorando R.F., Duarte Ribeiro J.L., Cortimiglia M.N., 2014, An Economic-probabilistic model for risk analysis in technological innovation projects, Technovation, 34(8), s. 485-497.
 33. Motyka S., 2014, Model kreowania systemu innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 34. Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji, Difin, Warszawa.
 35. Piranfar H., 2009, Managing Risk in Innovation Projects, Proceedings of the 4th European Conference on Entrepreneurship and Innovation.
 36. PMI, 2013, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute (PMI).
 37. Puehl S., Fahney R., 2011, How to Assign Cost to "Avoidable Requirements Creep". A Step Towards the Waterfall's Agilization, Paper presented at the 19th IEEE Int Requirements Engineering Conf erence (RE)/16th Int Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems (FMICS)/5th Int IStar Workshop, Trento.
 38. Salerno M.S., de Vasconcelos Gomes L.A., da Silva D.O., Bagno R.B., Teixeira Uchoa Freitas S.L., 2015, Innovation processes: Which process for which project?, Technovation, 35, s. 59-70.
 39. Serrador P., Pinto J.K., 2015, Does agile work? A quantitative analysis of agile project success, International Journal of Project Management, 33(5), s. 1040-1051.
 40. Shu C., Wang Q., Gao S., Liu C., 2015, Firm patenting, innovations, and government institutional support as a double-edged sword, Journal of Product Innovation Management, 32(2), s. 290-305.
 41. Spałek S., 2004, Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 42. Spałek S., 2013, Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 43. Spałek S., 2014, Does investment in project management pay off?, Industrial Management & Data Systems, 114(5), 832-856.
 44. Stabryła A., 2015, Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (26).
 45. Świtalski W., 2013, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 46. Tan L., Wang S., 2012, WBS-RBS-based Hydropower Projects Investment Risk Analysis, [w:] W.Z. Chen, P.Q. Dai, Y.L. Chen, D.N. Chen, Z.Y. Jiang (red.), Automation Equipment and Systems, Pts 1-4, vol. 468-471.
 47. Taylor H., Artman E., Woelfer J.P., 2012, Information technology project risk management: Bridging the gap between research and practice, Journal of Information Technology, 27(1), s. 17-34.
 48. Titarenko B., Titov S., Titarenko R., 2014, Risk Management in Innovation Projects, [w:] J. Liang (red.), X. Wu, W. Yang, W. Chen, Progress in Industrial and Civil Engineering III, Pt 1, vol. 638-640.
 49. Trocki M., Bukłaha E., Grucza B., Juchniewicz M., Metelski W., Wyrozębski P., (red.), 2012, Nowo- czesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 50. Wyrozębski P., Spałek S., 2014, An investigation of planning practices in select companies, Management and Production Engineering Review, 5(2), s. 78-87.
 51. Wysocki R.K. (red.), 2012, Executive's Guide to Project Management: Organizational Processes and Practices for Supporting Complex Projects, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2016.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu