BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kręcisz Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2008 r. (sygn. akt II FZ 105/08; niepublikowane)
Gloss to Decision of the Supreme Administrative Court of 19 March 2008 (File no. II FZ 105/08; Unpublished)
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2008, nr 2(11), s. 251-269
Słowa kluczowe
Sąd administracyjny, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Sądownictwo
Administrative court, Supreme Administrative Court judicature, Judicature
Abstrakt
Glosowane postanowienie podjęte zostało w rezultacie rozpatrzenia zażalenia pełnomocnika strony postępowania na postanowienie sądu pierwszej instancji odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie przywracając jednocześnie termin do wniesienia skargi kasacyjnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Dauter B., Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2008.
  2. Kmieciak Z.: Funkcje procedury a efektywność ochrony sądowoadministracyjnej (na przykładzie sporów w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu), [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 261 - 273.
  3. Knysiak-Molczyk H., Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, z. 5, poz. 63.
  4. Kręcisz W., Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, z. 9, poz. 101.
  5. Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu