BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryelewicz Izabela (Uniwersytet Zielonogórski), Krupa Patryk (Uniwersytet Zielonogórski), Sadłowska-Wrzesińska Joanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 1. Zastosowane narzędzia i technologie
A conception of an application aiding the assessment of a safety culture level in a company. Part 1. Tools and technologies used
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 847-850, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Bezpieczeństwo, Programy komputerowe
Enterprises, Security, Computer programs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono (scharakteryzowano) narzędzia i technologie, które posłużyły do stworzenia aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane narzędzia i technologie są ogólnodostępne i darmowe. Umożliwiają jednak stworzenie pełnowartościowego uniwersalnego oprogramowania, które będzie działać w dowolnym systemie operacyjnym. Umożliwiają także prosta i szybką modyfikację aplikacji w zależności od zaistniałych potrzeb użytkownika, lub w trakcie pojawiania się nowych danych do analizy. Zastosowane narzędzia i technologia wykazują dużą elastyczność w tworzeniu i modyfikowaniu stworzonej aplikacji do oceny poziomu kultury bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The following paper presents (characterizes) tools and technologies, which have been used to create an application aiding the assessment of a safety culture level in a company. The presented tools and technologies are open-access and free of charge. They allow, however, to produce a complete piece of software that can work on any operational system. They allow for fast and simple modifications of the app depending on user's needs or when there appears new data for analysis. The used tools and technologies are very versatile when it comes to creating or modifying the application for the safety culture level assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", I etap, okres realizacji: lata 2008 -2010 , główny wykonawca i koordynator: CIOP - PIB, Warszawa, lipiec 2007 r.
 2. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" II etap, okres realizacji: lata 2011 - 2013, główny wykonawca i koordynator: CIOP - PIB, Warszawa, lipiec 2010 r.
 3. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" III etap, okres realizacji: lata 2014-2016, główny wykonawca i koordynator: CIOP - PIB, Warszawa, czerwiec 2013 r.
 4. Gabryelewicz I., Sadłowska-Wrzesińska J., Kowal A., Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa, W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, T. 2, Opole 2015, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 396-406.
 5. Krupa P., Wykorzystanie programów komputerowych do oceny sprawności psychomotorycznej, praca dypl. pod kier. prof. Edwarda Kowala, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013.
 6. Olivier, Bluefish Editor : Home, http://bluefish.openoffice.nl/index.html
 7. Sokół R., ABC Linux, Helion, Gliwice 2004
 8. McGraw-Hill, HTML & Web Design Tips&Techniques, OsborneMedia, 2002
 9. Kierzkowski A., PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice, 2009
 10. Dymecki B., Tajniki CSS, Escape Magazine, Jędrzejów, 2007
 11. Jakubowski A., Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu