BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyskwarski Marcin (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem aplikacji dostępnych w modelu SaaS
Customer Relationship Management with Use of Aplications Availalble in SaaS Model
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 86, s. 549-558, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Model SaaS, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Relationships with customers, Customer Relationship Management (CRM), SaaS Model (Software as a Service), Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Akronim CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientem jest rozumiane na wiele sposobów, od prostego programu komputerowego, przez sposób zarządzania kluczowymi klientami, a na filozofii biznesu kończąc. Istotny element w zarządzaniu relacjami z klientem stanowią niewątpliwie nowoczesne technologie przetwarzania informacji i komunikacji. Część rozwiązań jest od pewnego czasu dostarczana w ramach przetwarzania w chmurze. W artykule rozważano możliwość wykorzystania przez małe przedsiębiorstwa aplikacji, które wspomagają zarządzanie relacjami z klientem, oferowanych w ramach modelu SaaS.(abstrakt oryginalny)

CRM is considered on different ways. It contains the whole variety of methods: simple computer program, the way of managing of key clients, and the philosophy of business. The main idea of CRM is based on new technologies of gathering and transforming of pieces of information. Part of those solutions is now placed in cloud. The article presents possibility of use of applications supporting small enterprises in order to CRM relations which are part of SaaS model.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armbrust M.: Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, Berkeley 2009. http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf.
 2. Deszczyński B.: Uwarunkowania wdrażania CRM w przedsiębiorstwie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007 nr 2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM). Poznań 2007.
 3. Dziembek D.: Model SaaS jako forma zdalnej eksploatacji aplikacji dla przedsiębiorstw. Informatyka Ekonomiczna nr 17, Wrocław 2010.
 4. Frąckiewicz E.: Krytyczne spojrzenie na customer relationship management, [w:] Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, (red.): Kopycińska D., Printgroup, Szczecin 2006.
 5. Frąckiewicz. E., Rudawska E.: Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship Management. Przegląd Organizacji, nr 7-8, 2004.
 6. Fryźlewicz Z., Nikończuk D.: Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze, Helion, Gliwice 2012.
 7. Kokot M.: Zalety i wady wykorzystywania oprogramowania typu CRM w małych i średnich firmach, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, (red.): R. Knosala, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011.
 8. Orzelska P.: System CRM podstawą sukcesu zarządzania relacjami z klientem, [w:] Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, (red.): E. Skrzypek, Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin 6-7 V, 2010.
 9. Pablan A.: Profesjonalne zarządzanie zadowoleniem klientów, "Marketing w Praktyce", nr 1/2001.
 10. Porębska-Miąc T.: Projektowanie i wdrażanie systemów CRM. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 128, Katowice 2013.
 11. Wróblewska W.: Zarządzanie relacjami z klientami jako źródło sukcesu organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, s. Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2013.
 12. Wrzosek A.: Lojalność klientów, "Profit", nr 10, 2002, s. 26.
 13. Zimerman A.: Skuteczne budowanie relacji z klientem gwarancją sukcesu, [w:] Klient jako wyznacznik sukcesu organizacji, (red.): E. Skrzypek: Mat. Konf. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin 6-7 V, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu