BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lejda Kazimierz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Mądziel Maksymilian (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
" Luka jakościowa" w ujęciu wybranych postulatów przewozowych w badaniach preferencji transportowych pasażerów komunikacji miejskiej
The "quality gap" according to selected travel postulates in the research of passenger travelling preferences of urban transport
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 313-322, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Mobilność ludności, Ruchliwość komunikacyjna ludności, Ruchliwość przestrzenna, Badanie jakości usług, Gospodarka miasta, Komunikacja miejska, Transport miejski, Jakość usług transportowych
Population mobility, Communication mobility of population, Spatial mobility, Service quality tests, Urban economy, Municipal transport, City transport, Quality of transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
"Luka jakościowa" jest ważnym narzędziem do badania preferencji transportowych pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących opracowania "luki jakościowej". Badania przeprowadzono w Rzeszowie w 2012 r. i 2014 r., poddając analizie komunikację miejską. Porównanie opinii pasażerów w okresie 3 lat pozwoliło na otrzymanie ciekawych wniosków, które powinny być wykorzystane przez przewoźnika do doskonalenia jakości swoich usług.(abstrakt oryginalny)

The "quality gap" is the important tool to research of travelling preferences of pass engers in urban district. In the article shows the results of survey research which are needed to create the "quality gap". These studies were done in Rzeszow in 2012 and 2014. Comparison of residents' opinions within three years of testing allowed to form ulate interesting conclusions, which should be used by transport contractor to improve the quality of its services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Mądziel M.: Charakterystyka komunikacji miejskiej w aglomeracji rzeszowskiej, Monografia pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy pt. "Systemy i środki transportu samochodowego", Oficyna Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
  2. Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
  3. Starowicz W.: Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
  4. Wyszomirski O.: Transport miejski. Ekonomika i Organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-skiego, Gdańsk 2008.
  5. Strona Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie: http://www.mpk.rzeszow.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu