BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bański Jerzy (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Tytuł
Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu
Polish Agriculture Against the Background of EU Agriculture - an Assessment of the GAP
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2001, t. 1, s. 29-42, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej=Rural Areas and Agriculture on the Threshold of European Union
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Social and economic conditions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie-jaki dystans występuje pomiędzy naszym rolnictwem a rolnictwem Europy Zachod-niej, oraz czy wejście do Unii Europejskiej pozwoli nam sukcesywnie ten dystans zmniejszać? W stosunku do krajów stowarzyszonych we Wspólnocie jesteśmy najbar-dziej rolniczym krajem. Można to traktować zarówno jako atut, bądź jako poważne utrudnienie w rozwoju gospodarczym kraju. Opracowanie dotyczy społeczno-ekonomicznych cech rolnictwa. Pominięto zaś zagadnienia związane ze środowiskiem przyrodniczym, które ma istotne znaczenie dla rozwoju rolnictwa. W niektórych krajach (np. Holandia, Belgia, Wielka Brytania) zależność rolnictwa od warunków przyrodniczych schodzi jednak na drugi plan, co jest wynikiem postępu technicznego i biologicznego.(fragment tekstu)

In general, comparisons between Poland's agriculture and that of EU countries do not show Poland in a favourable light. This is true of most of the analysed features, i.e. level of employ-ment. agrarian structure, yields, productivity, etc. However, it is not possible to regard this uncritically, since it needs to be recalled that the agricultural sector in the member states has received and continues to receive massive financial support. At the same lime. Poland's small farmers have had to contend with many problems and have in the last dccadc been left at the mercy of free-market mechanisms. Following accession to the EU, Poland - with its large area of agricultural land, numerous farms and high level of employment in agriculture - will become the Union's most agricultural country. In connection with the low level of development of the sector, it should gain the largest amount of financial support. However, difficult negotiations and delays in implementing the SAPARD programme show that this is a purely theoretical assumption at this stage. The low level of specialisation of Polish agriculture cannot be treated as a purely negative phenomenon. Indeed, it may be looked on as a positive manifestation of the rationality of the Polish famcr's actions in a transformation period characterised by unpredictability of product prices and demand. The gap noted between Poland's agriculture and that of Western Europe is a huge one which will take dccadcs to close. That said, Poland continues to boast something that EU countries have lost, i.e. a new type of environment-friendly agriculture. Recalling the latest revised assumptions of the CAP. Polish agriculture may actually be considered a closer approximation of the new model of agricultural management than that in any of the current EU member states. This is a great chance for us.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J.. 2001, Stan i perspektywy rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce, Zeszyły Geogr., 22. IGiPZ PAN, Warszawa.
  2. Gajewski J., 1997, Regionalne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa kontekście stowarzyszenia Polski z Unią Europejską, [w:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów wspólnego rynku i Unii Europejskiej, SGGW. Warszawa (s. 98-113).
  3. Kłodziński M., 1999, Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Kłodziński M., Okuniewski J., 2000, Problemy przedsiębiorczości na wsi w krajach Unii Europejskiej, [w:] Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Raport o rozwoju społecznym Polska 2000, Rozwój obszarów wiejskich, 2000, UNDP, Warszawa.
  6. Rowiński J., 1999, Członkostwo w Unii Europejskiej - oczekiwania Polski w dziedzinie gospodarki żywnościowej, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 98-108, IRWiR PAN, Warszawa.
  7. Stola W., 2000, Rozwój rolnictwa Belgii w warunkach wspólnej europejskiej polityki rolnej, Przegl. Gcogr.. 72. 3, 179-198, IGiPZ PAN. Warszawa.
  8. Tryfan B.. 2000, Zabezpieczenie społeczne rolników w Europie, FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu