BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Paradoksy w sytuacjach kryzysowych i tożsamości organizacji
Paradoxes in Crisis and Corporate Identity
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 125-131, bibliogr. 19 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Tożsamość, Public relations
Crisis situations, Identity, Public relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza problematyki paradoksów w sytuacjach kryzysowych z perspektywy komunikacyjnej oraz w kontekście tożsamości organizacji. Badania wskazują, że dynamika tożsamości organizacji jest podobna do dynamiki sytuacji kryzysowych. Z badań empirycznych nad tożsamością organizacji wynika, że taktyki kategoryzacyjne tylko na poziomie struktury tożsamości deprecjonują niektóre atrybuty organizacji. Działania będące reakcją na kryzysowe zagrożenie tożsamości organizacji wskazują, że niezbędna jest selektywna kategoryzacja, podkreślająca ważne atrybuty tożsamości organizacji. W pracy zastosowano badania oparte na źródłach wtórnych oraz metodę obserwacji uczestniczącej eksperta i praktyka od lat zajmującego się problematyką tożsamości organizacji i public relations.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyse the issue of paradox in crisis situations from the standpoint of communication and in the context of the corporate identity. The research shows that the dynamics of corporate identity is similar to the dynamics of the crisis situations. The empirical studies on corporate identity reveal that the categorisation strategies that operate exclusively at the level of identity structure and which regard the reaction to the threat to the corporate identity, used by the company members, indicate that the selective categorisation prioritises the attributes that are different from those prone to threats: e.g. when certain corporate identity attributes are depreciated. The research used in this work was carried out on secondary sources . Moreover, the author of this article has used the method of participant observation of expert, i.e. herself, who has spent years on dealing with the issues of corporate identity and public relations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert S., Whetton D.A., 2011, Organisational Identity, [w:] Cumming L.L., 1985, [w:] Berniak-Woźny J., Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji, Zarządzanie Zmianami, nr 2.
 2. Altkorn J., 2004, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytut Marketingu, Kraków.
 3. Berniak-Woźny J., 2011, Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji, Zarządzanie Zmianami, nr 2.
 4. Black S., 2001, Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Bromley D.D., 1993, Reputation, Image and Impression a Management, John Willey&Sons, Chichester.
 6. Bulak P., 2001, Kryzysowe public relations, Marketing i Rynek, nr 7.
 7. Christensen L.T., Soren A., 2001, Corporate identity and corporate image revisited, a semiotic perspective, European Journal of Marketing, no. 35.
 8. Davies G., Chun R., da Silva R.V., Roper S., 2001, The personification the metaphor as a measurement approach for corporate reputation, Corporate Reputation Review, no. 4(2).
 9. Elsbach K., 1997, Managing organisational legitymacy in the California cattle industry: The effectiveness of verbal accounts, Administraive Science Quarterly, vol. 39, no. 722.
 10. Elsbach K., Kramer R., 2009, Members responses to organizational identity threats: Encountering and countering bussines week ranking, Administrative Science Quarterly, vol. 41.
 11. Fombrun Cj., Van Riel C., 1997, The reputation landscape, Corporate Reputation Review, vol. 1, Nr 1-2.
 12. Gioia D., Thomas J., 1996, Identity, Image and issue of interpretation: Sensemaking during strategic change in academia, Administrative Science Quarterly, vol. 41.
 13. Gioia D.A., Schulz M., Corley K.G., 2000, Organisational identity, image, and adaptive instability, The Academy of Management Review, vol. 25, no. 1.
 14. Gray E.R., Balmer J.M.T., 1998, Managing corporate image and corporate reputation, Long Range Planning, vol. 31, no. 5.
 15. Konecki K., 2002, Tożsamość organizacyjna, [w:] Konecki K., Tobera P., Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Marwick N., Fill C., 1993, What image do you project, Management Review, vol. 82, November.
 17. Murdoch A., 2003, Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Poltext, Warszawa.
 18. Tomczonek Z., 2010, Kryzysy gospodarcze i ich przyczyny, Marketing i Rynek, nr 12 (grudzień).
 19. Wojcik K., 2001, Public relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2016.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu