BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocki Tomasz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ryzyko działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście ich wyników finansowych
Risk of Enterprises Innovative Activity in the Context of Their Financial Results
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 112-124, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ryzyko, Innowacyjność, Spółki giełdowe, Kondycja finansowa
Risk, Innovative character, Stock market companies, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność w literaturze przedmiotu utożsamiana jest z kluczowym czynnikiem sukcesu, decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie jednak, z różnych względów, z działalnością tą wiąże się spore ryzyko, które zarazem często postrzegane jest również jako jedna z jej podstawowych barier. Pojawia się zatem pytanie o opłacalność trudu związanego z podjęciem działalności innowacyjnej w porównaniu z biznesem o charakterystyce bardziej tradycyjnej. Za cel główny artykułu przyjęto zbadanie w wymiarze finansowym relacji wartość oczekiwana - ryzyko dla spółek o charakterystyce innowacyjnej w porównaniu z podmiotami opierającymi swoją działalność podstawową na bieżących rozwiązaniach. Badanie przeprowadzono w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, a jego zakres czasowy obejmował 4 kwartał 2010 r.-2 kwartał 2015 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że każdej działalności innowacyjnej przedsiębiorstw faktycznie towarzyszy wyższe ryzyko negatywnych zmian wielkości finansowych, jednocześnie przeliczenia tego ryzyka na jednostkę wartości oczekiwanej uzasadniają w wielu przypadkach jego podjęcie.(abstrakt oryginalny)

It can be concluded that in fact innovation activity of enterprises is associated with far greater risk of negative (in relation to the expected value) changes in the financial values and indicators than it does in the case of companies with more traditional business profiles. However, in return for the risk taken innovative entities can boast a significantly higher growth in assets, revenues from sales and generally more favorable relationships attributable risk per unit of expected value in respect of assets, revenues from sales, operating costs and total costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. biznesradar.pl, 2015, Dane finansowe analizowanych spółek, http://www.biznesradar.pl/ (10.10.2015).
 2. Bogdanienko J. (red.), 1998, Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa.
 3. Burtyn W., 2006, Zarządzanie ryzykiem w działalności innowacyjnej, http://imik.wip.pw.edu.pl/ innowacje28/strona10.htm (12.10.2015).
 4. Burzyński P. (Trigon TFI), 2015, Warto inwestować w innowacyjne spółki, http://www.inwestor. newseria.pl/newsy/trigon_tfi_warto,p1697490224 (12.10.2015).
 5. Calantone R.J., Cavusgil S.T., Zhao Y., 2002, Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance, Industrial Marketing Management, vol. 31, no. 6, s. 515-522.
 6. GPW, 2015, Przynależność sektorowa analizowanych spółek, http://www.gpw.pl/wskaźniki_spolek_ full (10.10.2015).
 7. Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A., 2004, Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance, Industrial Marketing Management, vol. 33, no. 5, s. 429-437.
 8. IIG - Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2015, Innowacje 2015, http://ingos.pl/public/userfiles/ Raport_IIG_2015_SCREEN.pdf (12.10.2015).
 9. Jajuga K., 2008, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 10. Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 11. Jarus T., 2011, Nie ma ryzyka, nie ma innowacji, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid =A805BEAED1F24A8890FCF66E4AE57D13 (12.10.2015).
 12. Jin Z., Hewitt-Dundas N., Thompson N.J., 2004, Innovativeness and performance: evidence from manufacturing sectors, Journal of Strategic Marketing, no. 12, s. 255-264.
 13. Jonek-Kowalska I., 2011, Źródła ryzyka w procesie wprowadzania innowacji technologicznych, Zarządzanie i Edukacja, nr 80, s. 5-25.
 14. Kaszuba M., 2010, Blaski i cienie innowacji, http://las.polskieradio.pl/innowacje/artykul192790.html (12.10.2015).
 15. KPMG Polska, 2014, Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, https://www.kpmg.com/PL/ pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Dojrzalosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-Polsce-KPMG-2014.pdf (12.10.2015).
 16. Michalak A., 2012, Wybrane aspekty finansowania inwestycji rozwojowych w branżach kapitałochłonnych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, t. 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Michalak A., Jonek-Kowalska I., 2012, Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego, PWN, Warszawa.
 18. Nalepa P., 2015, Przekleństwo liczb, czyli spektakularny upadek Nokii, https://www.insightweb.pl/ 2015/02/przeklenstwo-liczb-czyli-spektakularny-upadek-nokii/ (12.10.2015).
 19. Nawrocki T., 2012, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 20. OECD, Eurostat, 2008, Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacyjności, http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik-OSLO-MANUAL1.pdf (12.10.2015).
 21. Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 22. Porzybut P., 2014, Nie tylko Nokia. Pięć wielkich marek, które przestały istnieć, http://tvn24bis.pl/ wiadomosci-gospodarcze,71/nie-tylko-nokia-piec-wielkich-marek-ktore-przestaly-istniec,424303 .html (12.10.2015).
 23. Pudło P., 2012, Charakterystyka barier rozwoju działalności innowacyjnej w ujęciu kapitału intelektualnego - wyniki badań, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 25, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 24. PwC Polska, 2013, Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce, https://www.pwc.pl/ pl/publikacje/assets/raport_rd_2013.pdf. (12.10.2015).
 25. Pyka A., Wieczorek-Kosmala M., 2012, Systemic Risk, Specific Risk and the Risk of Company\'s Growth, [w:] Managing and Modelling of Financial Risks, 6th International Scientific Conference, red. M. Culik, Technical University of Ostrava, Ostrava.
 26. Stachowicz-Stanusch A., 2007, Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice.
 27. Stanek A., 2014, Upadek giganta, czyli jak Kodak przespał swój moment, http://www.biztok.pl/ akademia-biznesu/upadek-giganta-czyli-jak-kodak-przespal-swoj-moment_s14871 (12.10.2015).
 28. stooq.com, 2015, Profile działalności analizowanych spółek, http://stooq.com/ (10.10.2015).
 29. Sudoł S., 2006, Przedsiębiorstwo: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 30. Świtalski W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 31. Szwajca D., 2013, Efektywność działań marketingowych w cyklu życia produktu - podstawy metodyki pomiaru, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2016.1.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu