BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipniewicz Rafał (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
The Principle of Proportionality and Tax Limitations of EU Fundamental Freedoms
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 4, s. 93-103
Słowa kluczowe
Podatki bezpośrednie, Prawo podatkowe, Suwerenność, Zasady podatkowe, Państwa członkowskie
Direct tax, Tax regulations, Sovereignty, Tax rules, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Integracja europejska obejmuje wiele obszarów społeczno-gospodarczych, a jednym z nich są systemy podatkowe państw członkowskich. Harmonizacji poddano podatki pośrednie, natomiast podatki bezpośrednie pozostają nadal domeną państw członkowskich. Autonomia w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego nie oznacza jednak pełnej suwerenności. Państwa członkowskie muszą brać pod uwagę fundamentalne swobody rynku wewnętrznego, których ograniczanie regulacjami podatkowymi oceniane być powinno w świetle zasady proporcjonalności. (abstrakt oryginalny)

European integration involves many socio-economic areas, including tax systems of EU Member States. Indirect taxes have been harmonised, while direct taxation remains a domain of the member states. The autonomy in the area of direct taxation does not, however, mean full sovereignty. Member States have to take into account the fundamental freedoms of the EU internal market, the restricting of which should be evaluated in the light of the principle of proportionality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Cieśliński, Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Wrocław 2013.
 2. A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. 1: Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009.
 3. A. Frąckowiak-Adamska, Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009.
 4. A. Kalisz-Prakopik, L. Leszczyński, Zasady prawa w stosowaniu prawa wspólnotowego, "Europejski Przegląd Sądowy" 2005, nr 10.
 5. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Lex 46634.
 6. D. Sobczyński, Zasada proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, "Glosa" 2003, nr 7.
 7. Dz. Urz. UE z 30 marca 2010 r., 2010/C 83/01.
 8. J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasady ogólne prawa jako źródło europejskiego prawa wspólnotowego, "Państwo i Prawo" 60, 2005, z. 4.
 9. Ł. Adamczyk, Fundamentalne swobody prawa WE i ich znaczenie dla podatków bezpośrednich, w: H. Litwińczuk (red.), Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, Warszawa 2009.
 10. Opinia rzecznika generalnego V. Trstenjak z 8 marca 2011 r. w sprawie C-10/10 - Komisja Europejska v. Republika Austrii.
 11. R. Barents, Directory of EC Case Law on Direct Taxation, Alphen aan den Rijn 2009.
 12. T. Ostropolski, Zasada proporcjonalności a europejski nakaz aresztowania, "Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 3.
 13. T. Tridimas, The General Principles of EU Law, New York 2007.
 14. V.E. Metzler, The Relevance of the Fundamental Freedoms for Direct Taxation, w: M. Lang et al. (eds.), Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, Wien 2008.
 15. Wyrok TS z 10 marca 2009 r. w sprawie C-169/07 - Hartlauer Handelsgesellschaft mbH v. Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung, ECR [2009].
 16. Wyrok TS z 11 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych C-155/08 i C-157/08 X (C-155/08) - E.H.A. Passenheim-van Schoot (C-157/08) v. Staatssecretaris van Financiën, ECR [2009].
 17. Wyrok TS z 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-33/08 - Agrana Zucker GmbH v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Unwelt und Wasserwirtschaft, ECR [2009].
 18. Wyrok TS z 11 lipca 1989 r. w sprawie 265/87 - Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Gronau, ECR [1989].
 19. Wyrok TS z 11 sierpnia 1995 r. w sprawie C-80/94 - G.H.E.J. Wielockx v. Inspecteur der Directe Belastingen, ECR [1995].
 20. Wyrok TS z 11 września 2007 r. w sprawie C-76/05 - Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz v. Finanzamt Bergisch Gladbach, ECR [2007].
 21. Wyrok TS z 12 grudnia 2006 r. w sprawie C-374/04 - Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, ECR [2006].
 22. Wyrok TS z 13 marca 2007 r. w sprawie C-524/04 - Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, ECR [2007].
 23. Wyrok TS z 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93 - Finanzamt Köln-Altstadt v. Roland Schumacker, ECR [1995].
 24. Wyrok TS z 17 listopada 2009 r. w sprawie C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri v. Regione Sardegna, ECR [2009].
 25. Wyrok TS z 17 września 2009 r. w sprawie C-182/08 - Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG v. Finanzamt München II, ECR [2009].
 26. Wyrok TS z 27 stycznia 2009 r. w sprawie C-318/07 - Hein Persche v. Finanzamt Lüdenscheid, ECR [2009].
 27. Wyrok TS z 29 listopada 2011 r. w sprawie C-371/10 - National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, ECR [2011].
 28. Wyrok TS z 30 czerwca 2011 r. w sprawie C-262/09 - Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler v. Finanzamt Bonn-Innenstadt, ECR [2011].
 29. Wyrok TS z 5 maja 2011 r. w sprawie C-267/09 - Komisja Europejska v. Republika Portugalska, ECR [2011].
 30. Wyrok TS z 6 czerwca 2000 r. w sprawie C-35/98 - Staatssecretaris van Financiën v. B.G.M. Verkooijen, ERC [2000].
 31. Wyrok TS z 6 października 2009 r. w sprawie C-153/08 - Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, ECR [2009].
 32. Wyrok TS z 7 września 2006 r. w sprawie C-470/04 - N v. Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, ECR [2006].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu