BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluba Mieczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Opinia rolników na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (w świetle badań ankietowych)
The Opinion of Farmers on Poland's Accession to the European Union (in the Light of Survey Research)
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2001, t. 1, s. 195-202, tab., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej=Rural Areas and Agriculture on the Threshold of European Union
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Integracja rolnictwa Polski z UE, Badanie opinii, Badania ankietowe, Wyniki badań
Agriculture, Integration of Polish agriculture with the EU, Opinion research, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Negocjacje rządowe dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej weszły w decydującą fazę, pomimo dość często rozbieżnych stanowisk, zwłaszcza gdy chodzi o zagadnienia związane z szeroko pojmowanym rolnictwem. Jednocześnie w kraju przedstawione zostały założenia programu informacyjne-go dotyczącego rolnictwa w UE, skierowanego do mieszkańców wsi. Strona polska podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące gotowości wejścia naszego kraju do Unii na początku 2003 roku. W tym celu powołano Komisję Prawa Europejskiego, której zadaniem jest usprawnienie pracy Sejmu nad ustawami dostosowującymi nasze prawo do obowiązującego w Unii (Zagórski, Strzeszewski 2000).(fragment tekstu)

According to the different centres researching the opinions of Poles on their country's acces-sion to the EU. a majority speak in favour of it. But is such an opinion shared within the agricul-tural population? An answer to this question has been provided by the empirical results of re-search carried out in Golub-Dobrzyń gmina in July 2000. A study of 406 farms in 18 villages was made (from among a total of 1066 individually-owned farms within the gmina). In answer to a question "Are you for Poland's accession to the European Union?" only 36.4% of respondents said yes, while 49.8% were against. However, as many as 18.8% of the farmers surveyed were unable to answer the question put. something which attests to the inadequate pro-visioning of information by the mass media, as well as to the unsuitability of the forms and means which are used to present the issue. Those who are not prepared are unable to assess the threats and benefits that accession may bring. In answer to the question "How do you view the threats/benefits resulting from Poland's accession to the EU?" only 25.1% referred to benefits, in spite of the aforementioned fact that 36% were apparently in favour of accession per se. A much higher proportion (of nearly 56%) gave answers pointing to the threats associated with accession.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fałkowska M.. 2000. Opinie o integracji Polski z Unią Europejską, Komunikat nr 2394 z dnia 15.09.2000, CBOS.
  2. Warszawa. Mach B.. 1998, Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską. Trwałość i zmiana postaw społecznych wobec integracji Polski z Unią Europejską, Wyd. Tow. Więź, Warszawa.
  3. Mika C., red., 1997, Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia, Wyd. TNOiK, Toruń.
  4. W c n z c 1 M.. 2001, Opinie o integracji Polski z Unią Europejską, Komunikat nr 2480 z dnia 15.03.2001, CBOS. Warszawa.
  5. Zagórski K., Strzeszewski M., red., 2000, Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999, CBOS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu