BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zastempowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Źródła informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Information Sources of Polish Small and Medium-Sized Enterprises Innovation
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 183-193, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła informacji
Innovative character, Small business, Information source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego tekstu jest próba dokonania analizy i oceny sposobu wykorzystania potencjalnych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Badaniu poddano źródła informacji dotyczących działalności innowacyjnej zgodnie z metodologią Oslo. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem metody CAPI na reprezentatywnej próbie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w 2015 r. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na kluczową rolę kadry kierowniczej, pracowników, działu marketingu i sprzedaży oraz krajowych klientów. Wyraźnie widać więc dominującą rolę wewnętrznych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is an attempt to analyze and assess potential sources of information for innovative activity of Polish small and medium-sized enterprises. The sources of innovation were in accordance with OSLO methodology. Empirical studies were carried out, using CAPI method, on a representative sample of Polish small and mediumsized enterprises in 2015. The results show the key roles of managers, employees, sales and marketing, and domestic customers. The dominant role of internal sources of innovation of Polish small and medium-sized is clearly visible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F., 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 2. Główny Urząd Statystyczny, 2014, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w 2011-2013, Warszawa.
 3. Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 4. Kaczmarczyk S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE Warszawa.
 5. MNiSzW, 2008, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa.
 6. Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, globalizacja. Konkurencja. Technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), 2013, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa.
 8. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), 2015, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, PARP, Warszawa.
 9. Tidd J., Bessant J., 2014, Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, fifth edition, Wiley.
 10. Schilling M.A., 2013, Strategic Management of Technological Innovation, fourth edition, McGrew Hill.
 11. Smith D., 2010, Exploring Innovation, 2nd edition, McGrew Hill.
 12. Zadura-Lichota P. (red.), 2010, Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
 13. Zastempowski M., 2010, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2016.1.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu