BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starosta Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw
PDCA Cycle in Crisis Management on the Example of Polish Enterprises
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 142-151, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Koło Deminga, Zarządzanie, Przedsiębiorstwo
Deming cycle, Management, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa coraz bardziej są narażone na kryzys. Muszą w związku z tym zarządzać antykryzysowo, aby zapobiegać kryzysom i jak najlepiej się do nich przygotować. Okazuje się jednak, że jest to bardzo trudne zadanie. Dlatego konieczne jest doskonalenie działań w ramach poszczególnych faz zarządzania antykryzysowego. Jedną z metod jest wykorzystanie cyklu PDCA. Z badań przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankietowego w 2015 r. na próbie 60 przedsiębiorstw wynika, że kadra zarządzająca ma niewielką świadomość narzędzi i działań związanych z doskonaleniem zarządzania antykryzysowego. Problemem jednak okazuje się nie sama znajomość sposobów doskonalenia, lecz zarządzanie antykryzysowe. W artykule zaprezentowano wynikające z przeprowadzonych badań działania w ramach faz zarządzania antykryzysowego, uwzględniające cykl PDCA, które uzupełniono o propozycje teoretyczne. Celem tekstu jest zaprezentowanie podejścia przedsiębiorstw do podejmowanych działań doskonalących za pomocą cyklu PDCA w poszczególnych fazach zarządzania antykryzysowego.(abstrakt oryginalny)

In this paper there are presented the main aspects of the continuous improvement in a company. The author described the key phases of the crisis management and compared them with the steps of the PDCA cycle to improve quality. There were also presented author's research in 60 companies of the crisis management activities including PDCA cycle.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustine N.R., 1995, Managing the crisis you tried to prevent, Harvard Business Review, November-December.
 2. Batorski J., 2011, Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego, jako organizacyjne uczenie się, [w:] Skalik J., Barabasz A. (red.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 217, Wrocław.
 3. Brzeziński M., 1999, Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji, Przegląd Organizacji, nr 4.
 4. Coombs W.T., 2007, Ongoing Crisis Communications: Planning, Managing, and Responding, Sage Publications, Thousand Oaks.
 5. Krzakiewicz K., 2003, Strategia i taktyka w zarządzaniu antykryzysowym, [w:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław.
 6. Krzakiewicz K., 2008, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Łuczak M., 2003, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 8. Mitroff I., Pearson C.M., 1998, Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa.
 9. NyBlom S.E., 2003, Understanding Crisis Management, Professional Safety, February.
 10. Owczarek L., Paszcza M., 2011, Zarządzanie kryzysowe w samorządzie - planowanie, organizacja, procedury, Municipium, Warszawa.
 11. Rogozińska-Mitrut J., 2010, Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 12. Rutkowska J., 2002, Zagrożenie kryzysem finansowym w przedsiębiorstwie i metody wczesnego rozpoznania symptomów jego występowania, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 13. Seeger M.W., Sellnow T.L., Ulmer R.R., 1998, Communication, organization and crisis, [w:] Roloff M.E. (red.), Communication yearbook, vol. 21, Thousand Oaks, Sage.
 14. Starosta A., 2014a, Anti-crisis management strategies. The case of companies in the Grater Poland Voivodenship, Management, vol. 18, no. 1, University of Zielona Góra, s. 255-266.
 15. Starosta A., 2014b, Przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwach - ujęcie teoretyczne i empiryczne, Marketing i Rynek, nr 5, s. 607-614.
 16. Sudoł S., 1999, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 17. Urbanowska-Sojkin E., 2002, Antycypowanie kryzysów przedsiębiorstwa - aspekt informacyjny, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 18. Veil R.S., 2011, Mindful learning in crisis management, Journal of Business Communication, April 1, vol. 48, iss. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2016.1.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu