BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek Grzegorz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Analiza pojęć "reklama" i "promocja" gier hazardowych
An Analysis of the Notions 'Advertising' and 'Promotion' of Gambling
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 4, s. 147-159
Słowa kluczowe
Hazard, Reklama, Promocja, Sponsoring, Regulacje prawne
Hazard, Advertising, Promotion, Sponsoring, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie to gruntowna analiza pojęć "reklama" i "promocja" gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, jak również pojęcia "informowanie o sponsorowaniu" przez podmioty prowadzące działalność w zakresie tych gier. Zasadnicze pytanie, na jakie autor odpowiada, brzmi: Czy przyjęte w ustawie o grach hazardowych definicje tych pojęć nie budzą wątpliwości interpretacyjnych? Rozstrzygnięcie tego problemu badawczego wiąże się z odpowiedzią na pytanie pomocnicze, czy użyte w tych definicjach sformułowania są wystarczająco precyzyjne, czy należy je zastąpić innymi słowami lub uzupełnić o dodatkowe zwroty. W toku prowadzonych badań autor zwraca uwagę, że w obowiązującej definicji reklamy gier hazardowych brakuje elementów podmiotowych, nadto niektóre sformułowania są nieostre. Z uwagi na te okoliczności zgłasza postulat de lege ferenda, dotyczący zmiany tej definicji. (abstrakt oryginalny)

This study is a thorough analysis of the notions 'advertising' and 'promotion' of gambling, as well as the notion 'information about sponsorship.' The key question which the author aims to answer is whether definitions of these concepts in the Polish gambling act are precise enough, or whether they should be replaced with other wording. In the course of the study the author notes that in the current definition of the advertising of gambling, the subjective elements are missing and certain formulations are vague. In view of these circumstances, the de lege ferenda postulate is to amend the existing definition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, Warszawa 1996.
 2. B. Dzik, Hazard, w: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk 2004.
 3. Dz. U. 1996, Nr 10, poz. 55 ze zm.
 4. Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.
 5. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zm. Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.
 6. Dz. U. 2011, Nr 43, poz. 226 ze zm.
 7. Dz. U. 2012, poz. 1356 ze zm.
 8. Dz. U. 2013, poz. 186 ze zm.
 9. Dz. U. 2015, poz. 612 ze zm.
 10. E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, Kraków 1998.
 11. E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007.
 12. Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej sporządzona w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r. ratyfikowana przez Polskę w dniu 9 lipca 1990 r., Dz. U. 1995, Nr 32, poz. 160 ze zm.
 13. J. Preussner-Zamorska, Aksjologiczne uwarunkowania reklamy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1993, z. 62.
 14. J. Preussner-Zamorska, Uwagi na temat zakazu reklamowania wolnych zawodów, "Rejent" 1994, nr 3.
 15. K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Kraków 2004.
 16. L. Wilk, Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa 2012.
 17. M. Bik et al., Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych, Warszawa 2013.
 18. M. Dickerson, E. Baron, Contemporary issues and future directions for research in pathological gambling, "Addiction" 95, 2000.
 19. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1993.
 20. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2008.
 21. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1996.
 22. T.M. Knypl, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Europie, Sopot 1994.
 23. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o grach hazardowych, druk sejmowy nr 2481, Warszawa 2009.
 24. V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010.
 25. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 26. Wyrok NSA z 8 kwietnia 1997 r., SA/KA 2976/95, Lex, nr 28718.
 27. Wyrok SN z 26 września 2002 r., III CKN 213/01.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu