BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bański Jerzy (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Tytuł
Typy ludnościowych obszarów problemowych
Population-Related Problem Areas by Type
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2002, t. 2, s. 41-52, rys., bibliogr. 18 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Społeczne problemy wsi=Social Problems of Rural Areas
Słowa kluczowe
Ludność, Rozwiązywanie problemów, Demografia, Procesy ludnościowe, Obszary problemowe
Population, Solving problems, Demography, Population processes, Problem areas
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Na wstępie przyjmijmy, że obszar problemowy jest jednostką przestrzenną, którą cechuje anormalność jednego lub wielu elementów tej przestrzeni. Obszar problemowy charakteryzuje się zatem nagromadzeniem negatywnych zjawisk, które utrudniają jego prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy (Bański 1999). W opracowaniach na ten temat używa się też takich terminów, jak: ob-szary konfliktowe, obszary niedostatku, obszary depresyjne, obszary trudne, obszary rezerw produkcyjnych, obszary upośledzone, obszary zagrożeń, obszary opóźnione w rozwoju, obszary słabiej rozwinięte.(fragment tekstu)

Population-related problem areas are among the most important types of such prob-lem areas in Poland, requiring a greater interest from scientists and practitioners than has so far been the case. It is possible to propose their division into the following categories: - areas with a skewed age structure to the population, - areas with an unfavourable sex structure to the population, - areas with sustained excessive outflows of population, - areas of occupational inactivity. The greatest demographic depression is that characterising the north-eastern and eastern parts of Poland, where the structure of the population in terms of both age and gender is unfavourable. This area has long been characterised by depopulation and ageing in the countryside. A second area depressed in demographic terms is that of western Mazowsze and the Świętokrzyskie Mountains, though this is not one contiguous bloc as is the case in the north-east. Unfavourable population-related phenomena are also emerging in northern Poland, where the highest rates of unemployment are to be found - mainly thanks to the closure a few years ago of the State Farms. Long-term unemployment, favouring the increased impoverishment of rural areas, is a catalyst behind demographic distortion, and one that tends to perturb the rhythm of socioeconomic life.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J.,1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 172.
 2. Dembowska Z., 1994, Obszary problemowe w Polsce, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 3. Domański R., 1987, Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 93, Warszawa.
 4. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 148.
 5. Frenkel I., 1997, Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995, IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Frenkel I., (red.), 1989, Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Heff ner K. (red.), 1990; Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim. Instytut Śląski, Opole.
 8. Holzer J.Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa.
 9. Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, 1998, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 10. Jasiulewicz M. (red.), 1989; Wyludnianie się obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Koszaliński Ośr. Nauk.-Bad., Koszalin.
 11. Jelonek A., 1986, Obszary zagrożeń demograficznych, Folia Geographica, seria Geographica-Oeconomica, 19, s. 33-49.
 12. - 1988, Obszary problemowe w zakresie zagrożeń demograficznych w Polsce, [w:] Problemy geografii osadnictwa i ludności, Seria Geografia, 42, s. 67-77.
 13. Mirowski W., 1995, Społeczne uwarunkowania wyludniania się wsi w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.
 14. Stasiak A., 1992, Przewidywane zmiany w stanie i rozmieszczeniu ludności wiejskiej w Polsce do roku 2010, [w:] Wybrane zagadnienia obszarów wiejskich. Biuletyn KPZK PAN, 158, s. 7-22.
 15. Strzelecki Z., 1995, Założenia i zasady polityki regionalnej, [w:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, Materiały z ogólnokrajowej konferencji, SGGW, Warszawa, s. 45-60.
 16. Szczygielski K., 1988, Opolski obszar zagrożenia demograficznego (próba wy-dzielenia), [w:] Problemy geografii osadnictwa i ludności. Seria Geografia, 42, s. 105-110.
 17. Szlachta J" 1984, Wschodnie tereny przygraniczne jako obszar problemowy, Gosp. Plan., 12, s. 552-559, Warszawa.
 18. Zagożdżon A., 1988, Kilka uwag o obszarach problemowych, [w:] Gospodarka przestrzenna, region, lokalność, Biuletyn KPZK, 138, s. 137-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu