BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernaciak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich
Current Transformations of City Centres in Light of Some American and European Experiences
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 4, s. 265-275
Słowa kluczowe
Centrum miasta, Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta, Przestrzeń publiczna, Socjologia miasta, Urbanistyka
Centre of urban, Revitalization, City revitalization, Public space, City sociology, Urban studies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa
United States of America (USA), Europe
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania o kondycję współczesnych obszarów centralnych i czynniki, które mogą mieć kluczowe znaczenie przy przywracaniu centrów miastom i ich mieszkańcom. Autorka porusza także problematykę tematyzowania przestrzeni centrów, zastanawiając się, w jakim stopniu urządzane w ten sposób miejsca są odpowiedzią na nowe potrzeby, a w jakim same doprowadziły do ich wykreowania. Głównym celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych założeń współczesnych koncepcji ożywania przestrzeni centralnych miasta oraz wybranych realizacji praktycznych. Wskazano w nim na prawidłowości wynikające z doświadczeń europejskich i amerykańskich oraz różnice w tych dwóch podejściach. Na tym tle zaprezentowano wybrane realizacje polskie. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to answer the questions about the condition of modern central areas and factors that may be critical in returning city centres to cities and their inhabitants. It also addresses the issue of designing thematic centre spaces, wondering if the space organised in this way responds to new needs, or whether it rather leads to their creation. The main objective of this paper is to present the most important objectives of modern concepts of revitalising the central area of the city and some practical implementation. It points to the accuracy of the results of the European and American experience and the differences in these two approaches. Against this background selected Polish projects are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Billert, Miasta w postindustrialnej Europie i w kleszczach polskiej transformacji, w: P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
 2. A. Billert, Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich, Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji w Lubaniu Śląskim - Rewitalizacji Miast 2006, http://www.poznan.pl/mim/s8a/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=10805&id=24107 [dostęp: 12.04.2015].
 3. A. de Botton, Architektura szczęścia, czuły barbarzyńca, Press, Warszawa 2010.
 4. A. Rochmińska, Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe, w: E. Klima (red.), Ludność. Mieszkalnictwo. Usługi - w 70. Rocznicę urodzin profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Population. Housing. Services - 70th Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz, "Space-Society-Economy" 13, Department of Population and Services Studies, Wyd. UŁ, Łódź 2014.
 5. A. Tennoy et al., What Can Be Done to Make City Centres More Attractive Locations for Retail and Service?, Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport Research, Oslo 2014.
 6. A. Wallis, Informacja i gwar. O miejskim centrum, PIW, Warszawa 1979.
 7. B. Gierat-Bieroń, Zrównoważony rozwój miasta a kultura, w: P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
 8. B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wykłady z socjologii, t. 4, Scholar, Warszawa 2006.
 9. E. Litwińska, Strategia ożywiania centrów dużych miast amerykańskich, "Studia Miejskie" nr 7, Wyd. UO, Opole 2012.
 10. J. Gehl, Cities for People, Island Press, Washington 2010.
 11. J. Gehl, L. Gemzoe, S. Kirknaes, B.S. Sondergaard, New City Life, The Danish Architecture Press/ Arkitektens Forlag, Copenhagen 2006.
 12. J. Noch, W internecie burza o "betonowy" rynek we Włocławku za 6 mln zł. Tyle wiemy z mema, kogoś obchodzi prawda?, "natemat", http://natemat.pl/111527,w-internecie-burza-o-betonowy-rynek-we-wloclawku-za-6-mln-zl-tyle-wiemy-z-mema-kogos-obchodzi-prawda [dostęp: 8.05.2015].
 13. M. Bryx, A. Jadach-Sepioło (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
 14. M. Gachowski, Kwestia celowości istnienia centrum miasta w warunkach transformacji społeczno-urbanistycznej, w: J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wyd. UO, Opole 2004.
 15. M. Nowakowski, Centrum miasta. Teoria, projekty, realizacje, Arkady, Warszawa 1990.
 16. M. Pelling, The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience, Earthscan Publications Ltd., London 2003.
 17. Miasta dla ludzi - rozmowa z Janem Gehlem, "Architektura-Murator" 2009, nr 2, http://arcastangel.pl/miasta-dla-ludzi-rozmowa-z-janem-gehlem/ [dostęp: 19.04.2015].
 18. Nawrocki: W obronie miasta. Rozmowa Dominika Łaciaka, "Krytyka Polityczna", http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20130526/nawrocki-w-obronie-miasta [dostęp: 1.06.2015].
 19. P. Filar, P. Kubicki, Lepsze, zrównoważone miasto. Podsumowanie, w: P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
 20. P. Filar, Zrównoważony transport, w: P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu, zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012.
 21. P. Oswalt, U. Steglich, Subsidy culture; a conversation with Ulrich Pfeiffer, w: P. Oswalt (ed.), Shrinking Cities, vol. 1: International Research, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag 2005.
 22. T. Bradecki, A. Twardoch, Współczesne kierunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej, Monografie Politechniki Śląskiej 510, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 23. T. Nawrocki, Od rynku do malla. Zmiany centrów miast śląskich i ich społeczna percepcja, "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" 2010, nr 10.
 24. T. Żółciak, Rewitalizacja po polsku? Zalać plac betonem i zapłacić krocie, "dziennik.pl", http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/465920,rewitalizacja-po-polsku-zalacplac-betonem-wloclawek.html [dostęp: 8.05.2015].
 25. W. Kosiński, Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach modernizmu po 1945: idee, projekty, realizacje, "Przestrzeń i Forma" 20, 2013.
 26. W. Rybczyński, Space: the desing of the urban environment, w: R.P. Inman (ed.), Making Cities Work: Prospects and Policies for Urban America, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2009.
 27. W.H. Whyte, City: Rediscovering the Center, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu