BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujara Magdalena (Politechnika Śląska), Popczyk Marcin (Politechnika Śląska)
Tytuł
Motywy kierujące wyborem studiowania na kierunku górnictwo i geologia Politechniki Śląskiej na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów tego kierunku
The Motives of Choice the Field of Mining and Geology to Study at Silesian University of Technology Based on Surveys from Students from that Faculty
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 87, s. 35-49, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły techniczne, Górnictwo
Students, Higher education, Higher technical schools, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, dotyczące motywacji podejmowania decyzji związanej z wyborem kierunku kształcenia w odniesieniu do oczekiwań respondentów o możliwościach późniejszej kariery zawodowej. Badania przeprowadzono wśród studentów Politechniki Śląskiej na Wydziale Górnictwa i Geologii na jednej specjalności dla semestrów IV i VI. Pozwoliły one na uzyskanie wiedzy z takich zagadnień jak: motywacja do kształcenia na wyższej uczelni, postrzeganie szans i pewności zatrudnienia w górnictwie po ukończeniu studiów czy też chęć dalszego kształcenia. Uzyskane informacje umożliwiły również próbę prześledzenia wzajemnych relacji pomiędzy potrzebami a motywacjami i wartościami, które to w głównej mierze określają cele życiowe jednostki.(abstrakt oryginalny)

The article presents a researches based on survey of the motivation of decision-making related to the education's choice in relation to respondents' expectation about their laters professional career's possibilities. These researches were conducted among students from the Silesian University of Technology, the Faculty of Mining and Geology for IV and VI semesters from one specialty. These study allowed to know about the motivation of studying at the university, the perception of opportunities and job security in mining after graduation or the desire to continue learning. The obtained information allowed also to attempt the relationship between needs motivations and values, which mainly determine the individual living's aim.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J.: Anatomia biznesu. Motywacja, Studio Emka, Warszawa 2000.
 2. Clark G.: Przestrzeń, czas i człowiek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
 3. Czarnota-Bojarska J.: Dopasowanie człowiek - organizacja i tożsamość organizacyjna, Scholar, Warszawa 2010.
 4. Franken E.R.: Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 5. Hofstede G.: Motivation. Leadership and Organisation, Organizational Dynamice, New York 1980.
 6. Heitsch H.: Die bessare Ausschöpfung der Ressource durch Förderung von Eigenständikeit der Mitarbeiter, Freiburg 2000.
 7. Linton R.: Kulturowe podstawy osobowości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000.
 8. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A.: Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
 9. Oleś P.K.: Wprowadzenie do psychologii osobowości, Scholar, Warszawa 2005.
 10. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.
 11. Robbins S.P.: Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 12. Stańda A.: Funkcja motywowania w procesie zarządzania, [w:] Krzakiewicz K. (red.): Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, AE, Poznań 2006, s. 90-110.
 13. Steahle W.: Management, Verlag Vahlen, München 1991.
 14. Schneider B.: The people make the place. Personnel psychology, vol. 40, issue 3, 1987.
 15. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2010.
 16. Włodarczyk-Komenda E.: Znaczenie motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praca magisterska, Gliwice 2006.
 17. Woodward J.: Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press, London 1964.
 18. Vroom V.H.: Work and Motivation, Wiley, New York 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu