BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchart-Korol Dorota (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
Tytuł
Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi bazując na gospodarce cyrkulacyjnej
Sustainable Management of Natural Resources Based on Circular Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 87, s. 51-61, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia cyrkularna, Zasoby naturalne, Zarządzanie zasobami środowiska, Cykl życia, Gospodarowanie zasobami naturalnymi
Circular economy, Natural resources, Environmental resources management, Life cycles, Natural resources management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe wyzwania, związane z rozwojem gospodarki cyrkulacyjnej w kierunku zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, które obejmuje zarówno efektywne i oszczędne wykorzystywanie surowców, jak i ponowne ich wykorzystanie. W celu wprowadzenia zasad gospodarki cyrkulacyjnej autorka proponuje zastosowanie analizy cyklu życia (LCA-Life Cycle Assessment), jako pierwszy krok do kwantyfikowania wpływu na środowisko produktów i odpadów oraz diagnozy powstających odpadów wraz z oceną obciążenia na środowisko, w zależności od sposobu zagospodarowania.(abstrakt oryginalny)

The paper presents new challenges to the development of circular economy towards sustainable management of natural resources, which includes both efficient and economical use of resources and ensure their re-use. In order to implement the principles of circular economy, the author proposes the use of Life Cycle Assessment as a first step to quantify the environmental impact of products and waste and diagnosis of waste together with an environmental assessment depending on waste management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banse G.: Zrównoważony Rozwój - Kultura - Technika. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 85, nr kol. 1943, 2015.
 2. Blusz K., Inderberg J., Zerka P. (red.): Obywatele zasobni w zasoby. Biała Księga zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce, WISE, Warszawa 2015.
 3. Burchart-Korol D., Czaplicka-Kolarz K., Kruczek M.: Eco-Efficiency And Eco-Effectiveness Concepts In Supply Chain Management Congress Proceedings Carpathian Logistics Congress CLC Jesenik, Czech Republic 2012.
 4. Burchart-Korol D., Krawczyk P., Czaplicka-Kolarz K., Turek M., Borkowski: Development of sustainability assessment method of coal mines. Journal of Sustainable Mining, 13 (4), 2014.
 5. Burchart-Korol D.: Development of Eco-efficiency and Eco-effectiveness for the Steel Industry in Poland - Challenges and Opportunities, SteelTech, 7 (3), 2013.
 6. Burchart-Korol D.: Ekoprojektowanie - holistyczne podejście do projektowania, Problemy Ekologii, 14 (3), 2012.
 7. Burchart-Korol D.: The importance of LCA in the Management of Natural Resources in Steel Industry, [in:] METAL 2015: 24th International Conference Metallurgy and Materials. TANGER, Ostrava 2015.
 8. Communication From The European Commission Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth COM(2010) 2020.
 9. Corbett C.J.: Life Cycle Assessment (LCA) as an introduction to the Circular Economy, Logistyka Odzysku, 61 (3), 2015.
 10. ec.europa.eu/environment/circular-economy/(pobrano 16.10.2015).
 11. Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy 1: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition, dostępny w: www.ellenmacarthurfoundation. (pobrano 16.10.2015).
 12. Hausner J. (red.): Polityka Surowcowa Polski - Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015.
 13. Komunikat "Inicjatywa na rzecz surowców - zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie", COM(2008) 699.
 14. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, COM(2011) 571.
 15. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy. COM/2014/398.
 16. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów Stawianie Czoła Wyzwaniom Związanym Z Rynkami Towarowymi I Surowcami COM(2011) 25.
 17. PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe  Ocena cyklu życia  Wymagania i wytyczne.
 18. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych pt. Nasza wspólna przyszłość, Report of the World Commission on Environment and Development, A/RES/42/187, 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu