BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybich Aleksandra (Wyższa Sz koła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Tytuł
Sytuacja wychowawcza w nowych typach rodzin a zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Educational Situation in the New Types of Families and the Threat of Social Maladjustment
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 87, s. 77-91, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Rodzina niepełna, Socjologia rodziny
Family, Single parent family, Sociology of the family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie niestandardowych form życia rodzinnego i wynikającego z odejścia od tradycyjnego modelu rodziny zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Zagrożenie to pojawiło się u współczesnej młodzieży na skutek zmian w strukturze społecznej i wyodrębnienia się nowych typów rodzin, borykających się z licznymi problemami wychowawczymi, osłabieniem roli rodziny i autorytetu rodzica w procesie wychowawczym młodego człowieka.(abstrakt oryginalny)

This paper aims to discuss non-standard forms of family life and the threat of social maladjustment resulting from departure from the traditional model of family. The threat in question has emerged among the youth of today as a result of some changes. One of them is violation of the social structure by creating new types of families, which face numerous behavioural problems. Another factor that influences social maladjustment is the fact that the role of family and the authority of parents in the educational process of young people is continuously diminishing.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipczuk H.: Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.
 2. Konopnicki J.: Niedostosowanie społeczne, PWN, Warszawa 1971.
 3. Ładyżyński A.: Rodzina we współczesności, ATUT, Wrocław 2009.
 4. Plopa M.: Psychologia rodziny. Teoria i badania, Impuls, Kraków 2005.
 5. Rembowski J.: Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1978.
 6. Rostowska T. (red.): Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa 2009.
 7. Ruka M.: Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976.
 8. Siemionow J.: Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Difin, Warszawa 2011.
 9. Skoczyńska-Prokopowicz B.: Assisting the family - new innovative for social support for family. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 75/2014.
 10. Slany K.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2002.
 11. Smarzyński H.: Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze, Polska Akademia Nauk, Kraków 1978.
 12. Tyszka Z.: Rodziny współczesne w Polsce, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982.
 13. Tyszka Z.: Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1976.
 14. Tyszka Z. (red.): Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, UAW, Poznań 2001.
 15. Winnicott D.: Dziecko, jego rodzina i świat, Świat Książki, Warszawa 1993.
 16. Zabłocki K.: Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, Żak, Warszawa 1999.
 17. Zaborowski Z.: O rodzinie: rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Nasza Księgarnia, 1969.
 18. Ziemska M. (red.): Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986.
 19. Ziemska M. (red.): Rodzina współczesna, WUW, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu