BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarczuk Magdalena (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Offshoring usług a rozwój sektora B+R w Polsce
Offshoring of Services and the Development of R & D Sector in Poland
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 76-91, rys., tab., bibliogr. s. 90-91
Słowa kluczowe
Offshoring, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Badania i rozwój (B+R)
Offshoring, Direct investments, Foreign investment, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Upowszechnianie się offshoringu usług jest jednym z ważniejszych przejawów globalizacji gospodarczej. Współpraca z offshoringowymi partnerami stanowi coraz częstszy element działalności międzynarodowych koncernów. Ponadto, coraz częściej delokalizacji ulegają również komórki badawczo-rozwojowe. Polska gospodarka staje się również vendorem inwestycji badawczo-rozwojowych. Taka tendencja może w istotny sposób poprawić sprawność polskiego sektora B+R, który w porównaniu z krajami rozwiniętymi wciąż jest na bardzo niskim poziomie rozwoju. Offshoring usług badawczych (głównie w formie inwestycji zagranicznych) powoduje m.in. napływ wiedzy i technologii z firmy macierzystej, dodatkowo podnosi wartość kapitału ludzkiego, a przede wszystkim stanowi dodatkowy kapitał, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju sektora B+R. (abstrakt oryginalny)

The growing popularity of service offshoring is one of the most important manifestations of economic globalisation. Cooperation with offshoring partners is increasingly part of the activities of international corporations. Also research and development units are more and more often relocated. In addition, the Polish economy is becoming a vendor of R&D investment. Such a trend can significantly improve the efficiency of the Polish R&D sector, which in comparison to developed countries is still at a very low level of development. Offshoring of research services (mainly in the form of foreign investment) will include inflow of knowledge and technology from the parent company. Moreover, this kind of offshoring increases the value of human capital and, above all, serves as additional capital necessary for the proper development of the R&D sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., Bracinnier H. Forslid R. 1999 Multinationals, endogenous growth and technological spilbvers: Theory and evidence, CEPR Discussion Paper, No. 2155.
 2. Borensztein E., J. de Gregorio, J-W. Lee 1994 How does foreign direct investment affect economic growth?, IMF Working Papers, No. 110.
 3. Björn A. 2005 Foreign direct investment in industrial research and development: a study of German MNCs, "Research Policy", 34, 4.
 4. Ciesielska D. 2005 Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.e-fi-nanse.com/artykuly/105.pdf, data wejścia: 04.08.2011].
 5. Ciesielska D. 2009a Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze usług., [w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce, (red.) A. Szablewski, Warszawa.
 6. Ciesielska D. 2009b Offshoring usług. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Warszawa.
 7. Click R., Duening T. 2005 Essentials of Business Process Outsourcing, New Jersey.
 8. Connolly M.P. 1997 Learning to learn: The role of imitation and trade in technological diffusion, Duke University of Economics Working Paper, No. 25.
 9. Gereffi G., Fernandez-Stark K. 2010 The Offshore Services Value Chain: Developing Countries and the Crisis, World Bank Policy Research Working Paper, 5262.
 10. Glass A.J., Saggi K. 2002 Multinational firms and technology transfer, "Scandinavian Journal of Economics", No. 104.
 11. Kłysik-Uryszek A. 2010 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce region. Teoria i prakyka, Warszawa.
 12. Mały rocznik statystyczny 2011, Warszawa.
 13. Marin A., Bell M. 2006 Technology spillovers from FDI: the active role of MNC subsidiaries in Argentina in the 1990s, "Journal of Development Studies", Vol. 42, Issue 4.
 14. Nauka i technika w Polsce w 2009 roku 2011, Warszawa.
 15. Nowakowska A., Przygodzki Z. Sokołowicz M.E. 2011 Region w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa.
 16. Offshoring and employment, trends and impacts 2007, OECD.
 17. Rybiński K. 2007 Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing offshoring i shared services center, (red.) A. Szymaniak, Poznań.
 18. Science, Technology and Innovation in Europe 2011, Luxembourg.
 19. Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce 2010, Warszawa.
 20. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2011, Warszawa.
 21. Szukalski S. 2010 Offshoring usług badawczych a innowacyjność gospodarki, [w:] Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 579, "Ekonomiczne problemy usług", nr 47, Szczecin.
 22. World Investment Report 2005: Transnational Corporation and the Internationalization of R&D 2005, Nowy Jork-Genewa.
 23. Zaorska A. 2007 Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, [w:] Globaizacja usług, (red.) A. Szymaniak, Poznań.
 24. Zimmermann T., Harzer T. 2005 Offshoring to Central and Eastern Europe. A wealth of potential right on the doorstep, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.rolandber-ger.com/ media/pdf/rb_press/RB_Offshoring_to_Central_and_Eastern_Europe_ 20050617.pdf, data wejścia: 10.06.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu