BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gesella Grzegorz (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania badań nieniszczących metodą penetracyjną
The importance of occupational health and safety during NDT by using PT method
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 885-894, fot., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Szkodliwe warunki pracy
Health and safety at work, Hazardous working conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano czynniki ryzyka występujące przy wykonywaniu badań nieniszczących metodą penetracyjną. Dokonano analizy właściwości wybranych preparatów stosowanych do badań pod kątem zagrożenia zdrowia operatorów. Następnie zostały opisane wytyczne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the risks factor that occur while performing non-destructive testing by using penetration test method. Health hazards for operators using some dangerous substances during testing procedure and properties of these substances were analyzed. Finally, the necessary safety rules are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryłka R., Bezpieczne stanowisko pracy, Wydawnictwo ELMER, Katowice 2007.
 2. Lewińska-Romicka A., Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2001.
 3. Rączkowski B., BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2009.
 4. PN-EN ISO 3452-1:2013, Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Część 1: Zasady ogólne.
 5. PN-EN ISO 3452-2:2014, Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Część 2: Badania materiałów penetracyjnych, 2001.
 6. PN-EN ISO 9712:2012, Badania nieniszczące - Klasyfikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących.
 7. PN-EN 14387:2010, Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, oznakowanie.
 8. PN-EN 397+A1:2013, Przemysłowe hełmy ochronne.
 9. Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
 10. Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
 11. http://www.diffu-therm.de, (dostęp z dnia 21.08.2015 r.).
 12. http://www.helling-ndt.de, (dostęp z dnia 21.08.2015 r.).
 13. http://www.mr-chemie.de, (dostęp z dnia 21.08.2015 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu