BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Anna H. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola Japonii w regionie Azji i Pacyfiku - handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne
The Role of Japan in the Asia and Pacific Region - International Trade and Foreign Direct Investment
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 1 (9), s. 53-64, tab., bibliogr. 9 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Regionalizm, Handel zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Regionalism, Foreign trade, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja, Region Azji i Pacyfiku, Japonia
Asia, Asia-Pacific region, Japan
Abstrakt
Japonia jako jeden z wysoko rozwiniętych krajów świata od wielu lat odgrywa znaczącą rolę w regionie Azji i Pacyfiku. To właśnie kraje regionu są rynkiem docelowym dla produktów japońskich i kapitału japońskiego. Poprzez handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne Japonia wpływa na kształt relacji w regionie i proces azjatyckiego regionalizmu. Stale ok. 50% japońskiego eksportu trafia do państw azjatyckich, a podobny procent importu japońskiego pochodzi z badanego regionu. Japonia jest także znaczącym eksporterem kapitału w postaci inwestycji zagranicznych do państw regionu, gdzie trafia ich znaczna część. Handel i inwestycje zagraniczne to tylko część wskaźników świadczących o roli Japonii w regionalizmie Azji i Pacyfiku, lecz są to czynniki wyraźnie wskazujące na duże zaangażowanie Japonii w regionie. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa Japonia w procesach regionalizmu azjatyckiego. Cel ten zostanie zrealizowany przez analizę japońskiego handlu zagranicznego i strumieni napływu i odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.(abstrakt oryginalny)

Japan as one of highly developed countries of the world, for many years, plays a significant role in the Asia-Pacific region. Countries of the region are the target market for Japanese products and Japanese capital. Through the foreign trade and foreign direct investment, Japan affects the shape of the relationship in the region and the process of Asian regionalism. Constantly around 50% of Japanese exports go to Asian countries and a similar percentage of Japanese imports come from the examined region. Japan is also a major exporter of capital in the form of foreign investment to countries in the region, which makes up a considerable part of it. Trade and foreign investment are the only part of the indicators of the role of Japan in the Asia-Pacific regionalism, but these are factors clearly indicating the strong commitment of Japan in the region. The aim of the article is to present the role played by Japan in the Asian regionalism, by showing the Japanese foreign trade and inflows and outflows of foreign direct investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drelich-Skulska B. (red.), 2007, Azja - Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA), Ministry of Foreign Affairs of Japan, http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/.
  3. ING International Trade Study, Developments in global trade: from 1995 to 2017, Japan, http://www. ingtrade.com/en/home.
  4. Jankowiak A.H., 2015, Rola Japonii w regionie Azji i Pacyfiku - zmiany i konsekwencje japońskiej pomocy rozwojowej, [w:] Ekonomia XXI Wieku, 2 (6)2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. JETRO, Japanese Trade and Investment Statistics, http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/.
  6. Okamato J., 1997, Asian Regionalism and Japan, IDE APEC Study Center, Working Papers Series 96/97 - no. 2.
  7. Statistical Handbook of Japan 2006, Statistics Bureau & Statistical Research and Training Institute, Ministry of International Affairs and Communication, www.stat.go.jp.
  8. Tanaka H., Liff A.P., 2009, Japan's Foreign Policy and East Asian Regionalism, International Institutions and Global Governance Program Japan Studies Program.
  9. Yoshida T., 2004, East Asian Regionalism and Japan, IDE APEC Study Center, Working Papers Series 03/04 - no. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e.21.2016.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu