BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mruk Remigiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klimkiewicz Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Botwińska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Badania procesu spalania mieszanin oleju napędowego i surowego oleju rzepakowego jako element projektowania wyrobu
The studies of combustion processes mixtures of diesel oil with raw rapeseed oil as a part of product design
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 397-404, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Olej napędowy, Olej rzepakowy, Silniki, Nowe produkty, Proces projektowania
Diesel oil, Canola oil, Engines, New products, Design process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z dyrektywami europejskimi, dotyczącymi sektora biopaliw, konieczne jest podejmowanie wszelkich działań, mających na celu upowszechnianie i wdrażanie paliw alternatywnych. W niniejszej pracy przedstawiono element projektowania wyrobu w postaci analizy procesu spalania mieszanki paliwo- wej oleju napędowego z surowym olejem rzepakowym. Badania przeprowadzono w komorze spalania o stałej objętości i zadanych parametrach. Uzyskane przebiegi umożliwiają ocenę podobieństwa oraz różnic w procesie spalania klasycznego oleju napędowego i oleju z biododatkiem rzepakowym. Stanowi to istotny element w projektowaniu wyrobu jakim jest nowa ekologiczna mieszanka paliwowa. Dzięki znajomości przebiegu procesu spalania można ocenić przydatność i możliwość wdrożenia wyrobu.(abstrakt oryginalny)

In connection with the European directives concerning the biofuel sector, it is necessary to take any ac- tion, to dissemination and implementation of alternative fuels. This paper presents an element of product design in the form of analysis of the combustion process fuel mixture of diesel with raw rapeseed oil. Re- search were conducted in constant - volume chamber combustion and the defined parameters. The resultant waveforms enable the assessment of the s imilarity and differences in the combustion process of conven- tional diesel oil and rapeseed bio component. This is an important element in the design of the product which is the new eco - fuel mixture. With the knowledge of the combustion process can assess the suitability and able to implement the product.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński C. 1990. Dymienie a konstrukcja i eksploatacja silników wysokoprężnych stosowanych w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Gołembska E. 2010. Kompendium wiedzy o logistyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Górski K., Smignis R., Longwic R. 2014. Comparative analysis of selected combustion parameters in the diesel engine powered with biodiesel - ethanol blends. Logistyka - 2014, nr. 3, s. 2096 - 2103.
 4. Hoffman K., Humeml K. 1997. Das Common-Rail- Einspritzsystem-ein neues Kapitel der Diesele-inspritztechnik. MTZ 58 (1997) 10.
 5. Klimkiewicz M., Błaszczuk K., Mruk R., Tucki K. 2013. Modelowanie wtrysku paliwa do komory spalania w silniku z zapłonem samoczynnym przy użyciu środowiska AVL Fire. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143). s. 113-121
 6. Klimkiewicz M., Mruk R., Oleszczak P.2012. Experimental test of common rail diesel engine sup-plied with diesel fuel - rape seed oil mixtures, Journal of KONES Powertrain and Transport 2012, Vol. 19, nr 3, s. 213-224
 7. Lotko W. Górski K. 2011 Biopaliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Logistyka - 2011, nr. 6, s. 2271 - 2280.
 8. Matlab 2001a. Real-Time Workshop Toolbox. The MathWorks Inc. Natick.
 9. Matlab 2001b. xPC Target Toolbox. The MathWorks Inc. Natick.
 10. Orliński S. 2014. Zasilanie paliwami typu bioe-diesel silnika rolniczego na wybrane parametry procesu wtrysku. Logistyka - 2014, nr. 6, s. 8162 - 8169.
 11. Orliński S. 2014. Wpływ ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku na procesy zachodzące w komorze spalania silnika rolniczego zasilanego biopaliwami. Logistyka - 2014, nr. 3, s. 4855 - 4865.
 12. Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. 2014. Zarządzanie Produkcją i usługami. Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Łódź.
 13. Słoma J., Olejnikowski J., Mruk R., Osiak J., Roszkowski H., Wojdalski J., Klimkiewicz M. 2011. The computer controlled test bench for research of diesel engine powered with unprocessed rapeseed oil fuels, W: International conference on innovative technologies : IN-TECH 2011: proceedings. -Bratislava, s. 249-252.
 14. Zbielski C. 1998. Tendencje w zasilaniu szybkoobrotowych silników o zapłonie samoczynnym. Monografia, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu