BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadulski Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Szczepanik Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kobus Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Guz Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Panasiewicz Marian (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Jędrność jako istotne kryterium oceny jakości w dystrybucji owoców
Firmness as an assessment criterion for the evaluation of quality in the fruit distribution
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 415-422, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Magazynowanie, Zarządzanie magazynem, Kryteria oceny, Dystrybucja towarów, Warunki handlowe
Fruit, Storage, Warehouse management, Evaluation criteria, Commodity distribution, Trade conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie dystrybucji podstawowym kryterium oceny jakości owoców jest ich jędrność. Celem badań było określenie wpływu czasu przechowywania jabłek w chłodni zwykłej na ich jędrność oznaczaną przy pomocy testu Magness-Taylora. W trakcie wielomiesięcznego przechowywania jabłek w chłodni zwykłej stwierdzono 50-60% spadek jędrności miąższu. Przebieg zmian jędrności miąższu w czasie przechowywania opisano wielomianami drugiego stopnia. Istotny wpływ na dynamikę zmian jędrności miąższu jabłek mają ich cechy odmianowe.(abstrakt oryginalny)

In the process of distribution of the primary criterion for assessing the quality of fruit is their firmness. The purpose of the research was to determine the impact of storage of apples in regular storage on their firmness, using test Magness - Taylor. In the course of a multi-month storage apples in regular storage was observed 50-60% decrease in firmness of the flesh. Changes the flesh firmness during stora ge were described using equations 2. degree. A significant impact on the dynamics of changes of the flesh firmness of apples have their varietal characteristics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. De Smedt V., Barreiro P., Verlinden B. E., Veraverbeke E., A., De Baerdemaeker J., Nicolaï B., A mathematical model for the development of mealiness in apples, Postharvest Biol. Technol. 2002, vol. 25, 273-291.
 2. De Smedt V., Pauwels E., De Baerdemaeker J., Nicolaï B., Microscopic observation of mealiness in apples: a quantitative approach, Postharvest Biol. Technol., 1998, vol. 14, 151-158.
 3. DeLong J. M., Prange R. F., Harrison P. A., McRae K. B., Comparison of a new penetrometr with three standard instruments, Postharvest Biol. Technol., 2000, vol. 19(3), 201-209.
 4. Harker F. R., Hallett I. C., Physiological changes associated with development of mealiness of apples during cool storage, HortScience, 1992, vol. 27, 1291-1294.
 5. Herregods M., Jak ograniczyć straty podczas przechowywania, Materiały konferencyjne "Nowe tech-nologie i techniki przechowywania owoców", 1994, Skierniewice, 1-7.
 6. Jamshidian M., Liu W., Zhang Y., Jamshidian F., SimReg: A software including some new develop-ments in multiple comparison and simultaneous confidence bands for linear regression models. Jour-nal of Statistical Software, 2005, vol. 12(2), 1-23.
 7. Johnston J. W., Hewett E. W., Banks N. H., Harker F. R, Hertog M., Physical change in apple texture with fruit temperature: effects of cultivar and time in storage, Postharvest Biol. Technol., 2001, vol. 23(1), 13-21.
 8. Komarnicki P., Stopa R., Młotek M.: Próba określenia nacisków powierzchniowych jabłek w skrzynce jedynce w aspekcie jej przydatności do transportu i przechowywania, Inżynieria Rolnicza, 2013, nr 3, 145-157.
 9. Kozłowicz K., Sułkowska M., Kluza F., Powłoki jadalne i ich wpływ na jakość i trwałość owoców i warzyw, Acta Sci. Pol., Technica Agraria, 2011, nr 10(3-4), 35-45.
 10. Krzysztofik B., Łapczyńska-Kordon B., Wpływ sposobów i czasu przechowywania na wybrane ce-chy sensoryczne jabłek, Inżynieria Rolnicza, 2008, nr 2(100), 121-128.
 11. LeBlanc D. I., Stark R., MacNeil B., Goguen B., Beraulieu C., Perishable food temperature in retail stores. New Development in refrigeration for Food Safety and Quality, International Institute Com-mission C2, 1996, 1996-6, 42-57.
 12. Leverentz B., Convay W. S., Janisiewicz W., j., Saftner R., A, Camp M., J., Effect of combining MPC treatment, and biocontrol on the reduction of postharvest decay of "Golden Delicious" apples, Postharvest Biol. Technol., 2003, vol. 27, 221-233.
 13. Maj G., Stoma M., Dudziak A., Conditions and Role of the Logistics Road Transportation of Fruits, 2014, Logistyka, vol. 6, 218-223.
 14. Paull R. E., Effect of temperature and relative humidity on fresh commodity quality, Postharvest Biol. Technol., 1999, vol. 15, 263-277.
 15. Płocharski W. J., Konopacka D., The relation between mechanical and sensory parameters of apples, Acta Hortic., 1999, vol. 485, 309-318.
 16. Puchalski C., Metodyczne aspekty badania tarcia i jędrności jabłek pod kątem oceny ich jakości, Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie., 2001, nr 275. s. 130.
 17. Watada A. E., Ling Qi., Quality of fresh-cut produce, Postharvest Biol. Technol., 1999, vol. 15, 201-205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu