BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiec Tomasz (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Bezpieczeństwo realizacji zadań w wojskowym systemie logistycznym
Security of tasks in the military logistics system
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 953-958, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wojsko, System logistyczny, Bezpieczeństwo w transporcie, Siły zbrojne
Army, Logistic system, Transport safety, Armed forces
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawidłowe funkcjonowanie sił zbrojnych wymaga właściwie zorganizowanej sfery zabezpieczenia logistycznego wojsk. Od stopnia realizacji zadań przez elementy wojskowego systemu logistycznego uzależnione jest wykonanie zadań operacyjnych i szkoleniowych przez pododdziały i oddziały wojskowego. Celem artykułu jest zasygnalizowanie kluczowych wymiarów bezpieczeństwa wojskowego systemu logistycznego, szczególnie istotnych z perspektywy skutecznej realizacji zadań szkoleniowych i operacyjnych przez siły zbrojne. (abstrakt oryginalny)

The proper functioning of the armed forces requires a well-organized logistics sphere of security forces. The degree of fulfillment of tasks by elements of the military logistics system depends on the performance of operational tasks and training by military units. The purpose of this article is to signal the key dimensions of military security of the logistics system, particularly important from the perspective of effective implementation of training and operations by the armed forces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. AAP-6 - Słownik terminów i definicji NATO, Warszawa 2014.
  2. Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - D-4 (B), MON-CDiSzSZ, Bydgoszcz 2014.
  3. Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - DD/4, MON-SGWP, Warszawa 2004.
  4. Jałowiec T., Efektywność w wojskowym systemie logistycznym, Bel Studio, Warszawa 2013.
  5. Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
  6. Książkiewicz D., Mierkiewicz D., Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach logistycznych, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego - Ekonomika Transportu i Logistyka" Nr 43/2012.
  7. Nowak E., Logistyka wojskowa - zarys teorii, AON, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu