BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyszyn Paulina (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Ksiądzyna Krzysztof (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Tytuł
Metody analizy ryzyka na potrzeby ratownictwa technicznego w działalności przemysłowej
Methods of risk analysis used by technical rescue in the industry
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1019-1026, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Ocena ryzyka, Bezpieczeństwo obiektów, Bezpieczeństwo publiczne
Risk analysis, Risk assessment, Objects' safety, Public security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie głównych założeń związanych z analizą ryzyka, a także algorytmów czytelnie przedstawiających czynności, które należy wykonać podczas wykorzystywania danej metody. Zaprezentowane dane pozwalają zwrócić uwagę na konieczność wykonywania takich analiz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów podczas akcji ratownictwa technicznego. Jest wiele metod szacowania ryzyka, jednak w artykule zaprezentowano te, które są najczęściej wykorzystywane przez ratownictwo techniczne z uwagi na niskie koszty wykonania oraz łatwość ich wykonania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present risk analysis main guidelines and legible algorithms that show step by step what to do when using given method. Introduced data could help understanding necessity of making risk analysis to assure human's and building's security during technical rescue actions. There are many methods used to estimate risk, but article shows only several, which are mostly used by technical rescue because of low costs of implementation and simplicity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Markowski A. S., Zapobieganie stratom w przemyśle, Cześć 3. Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym, Łódź 2000.
  2. Agencja Ochrony Środowiska w USA, Chemical accident investigation raport - Terra Industries Inc., Kansas City 1996.
  3. http://www.iaea.org/newscenter/focus/chernobyl/25years/
  4. Poradnik metod oceny ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, red. M. Borysiewicz, Otwock - Świerk 2000.
  5. Pihowicz W., Wybrane zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa technicznego - procedura wykrywania miejsc niebezpiecznych w podzespołach krytycznych obiektów technicznych, Wrocław 2005.
  6. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity.
  7. Górski M., Kuchta D., Skorupka D., Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wrocław 2012.
  8. Projektowanie procesów technologicznych - Bezpieczeństwo procesów chemicznych, red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Warszawa 2012.
  9. PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu