BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krystosik-Gromadzińska Agata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na statku
Safety and ergonomics on board
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1035-1042, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Transport morski, Praca, Stanowisko pracy, Bezpieczeństwo, Ergonomia
Sea transport, Labour, Work-stand, Security, Ergonomics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono złożony problem zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy na morzu. Warunki hydrometeorologiczne, stan techniczny jednostki, wyposażenie w konstrukcyjne i eksploatacyjne środki zabezpieczeń, środki ratownicze i ratunkowe, wyszkolenie załogi, to niektóre z czynników determinujących bezpieczeństwo żeglugi. Obecność zwielokrotnionych w stosunku do lądowych obciążeń psychicznych i fizycznych to czynniki, które mają wpływ na komfort pracy, ale również bezpieczeństwo. Do najistotniejszych obciążeń należą hałas, drgania, promieniowanie cieplne, niekomfortowa, ograniczona przestrzeń pracy, śledzenie wielu parametrów i podejmowanie szybkich decyzji oraz długoczasowa izolacja od rodziny i społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

In this paper the very complex problem of the acceptable level of safety and comfort on board assurance was presented. Weather conditions, the technical condition of the vessel, passive and active safety equipment and installations, emergency and rescue means, crew trainings are only some of the factors determining the safety of sea voyage. The presence of multiplied compared to on and psychological stresses and physical factors that affect the comfort but also safety of work at sea. The most significant factor are noise, vibration, thermal radiation, uncomfortable, limited space of work, the need of keeping track of multiple parameters and make quick decisions, also long term isolation from family and society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Girtler J., Koszmider S., Plewiński L., Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin, 2003.
  2. Krystosik-Gromadzińska A., Analiza ergonomiczna stanowiska pracy- operator siłowni okrętowej, Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, 2015.
  3. Krystosik-Gromadzińska A., Systemy ratownicze w Polsce- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Monografia wieloautorska. Systemy Ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław, 2015.
  4. Krystosik-Gromadzińska A., Wybrane aspekty bezpieczeństwa w transporcie morskim, "Logistyka", nr 3/2015. str. 2602-2611
  5. Kubacka M., Ergonomia w oceanotechnice, CTO, Gdańsk, 1993.
  6. Łusznikow E., Ferlas Z., Bezpieczeństwo żeglugi, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin, 1999.
  7. Milan L., Zarys ergonomii okrętowej cz. 1 i 2, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, 1982.
  8. www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/wysokie-standardy-statkow-pzm-.html
  9. www.sar.gov.pl (dostęp 20.01.2015).
  10. Banaszek A., Wybrane elementy projektowania i eksploatacji hydraulicznych układów centralnego zasilania na współczesnych produktowcach i chemikaliowcach, Wyd. Uczelnianie ZUT w Szczecinie, Szczecin 2013r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu