BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starek Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sagan Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Śmigielski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Blicharz-Kania Agata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kusińska Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kobuz Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Guz Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza rynku soków owocowych i warzywnych w Polsce
The market analysis of fruit and vegetable juices in Poland
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 577-582, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek soków i napojów, Przetwory owocowe, Rynek przetworów owocowo-warzywnych, Warzywa, Poziom konsumpcji, Analiza popytu, Struktura konsumpcji
Juices and drinks market, Processed fruits, Fruit and vegetable products market, Vegetables, Consumption level, Demand analysis, Structure of consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i znaczenie spożycia soków z owoców i warzyw. Określono upodobania konsumentów soków owocowych i warzywnych w oparciu o kwestionariusz ankiety zawierającej pytania o preferowaną markę, upodobania smakowe, a także czynniki istotne dla respondentów przy zakupie wyrobów. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzono, że większość osób najczęściej wybiera pomarańczowy sok marki Hortex. Najistotniejsze dla badanych konsumentów przy zakupie były cena soków oraz ich walory smakowe.(abstrakt oryginalny)

The issue of utmost importance and essence of fruit and vegetable juice consumption has been reported in this article. Consumer's preferences were defined on the base of survey, with questionnaire, which contained interrogation about preferred brand, taste preferences and factors that form their purchasing habits. The results of the survey showed that most respondents tend to choose the Hortex brand orange juice. The most important factor that determinates purchase decision was product price and its taste palette.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., Sint A., Organizacja transportu w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, "Logistyka", 4/2014.
 2. Górecka D., Janus P., Borysiak-Marzec P., Dziedzic K., Analiza spożycia błonnika pokarmowego i jego frakcji w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu w oparciu o dane GUS, "Problemy Higieny i Epidemiologii", 92(4)/2011.
 3. Hall J.N., Moore S., Harper S.B., Lynch J.W. Global variability in fruit and vegetable consumption, "American Journal of Preventive Medicine", 36(5)/2009.
 4. Klepacki B., Rokicki T., Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa owoców i warzyw, "Logi-styka", 3/2011.
 5. Kwasek M., Analiza spożycia żywności w Polsce w aspekcie zaleceń żywieniowych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 4/2007.
 6. Michalak-Majewska M., Żukiewicz-Sobczak W., Kalbarczyk J., Ocena składu i właściwości soków owocowych preferowanych przez konsumentów, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", 42(3)/2009.
 7. Nosecka B., Rynek soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych, "Przemysł Spożywczy", tom 65, 6/2011.
 8. Pawlak J., Quality of fruit on the Polish market in the context of minimum standard requirements, "Journal of Fruit and Ornamental Plant Research", 19(1)/2011.
 9. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 10. Pudelkiewicz E., Socjoekonomiczna i marketingowa koncepcja rozwoju innowacji w agrobiznesie, "Roczniki Naukowe SERiA", tom XII, 5/2010.
 11. Rokicki T., Wicki L., Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki, "Wieś Jutra", 1/2010.
 12. Rokicki T., Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu. "Zarządzanie i Finanse", 11/2013.
 13. Wołczek P., Strategia rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Maspex, "Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności", 1116/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu