BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska-Burdziak Mirosława (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rola programów unijnych w rozwoju przedsiębiorczości w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce
Role of EU Programmes in the Development of Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas in Poland
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 93-112, rys., tab., bibliogr. s. 111-112
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Rolnictwo, Programy UE, Rozwój przedsiębiorczości, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Podmioty gospodarcze
Spatial distribution, Agriculture, EU programme, Entrepreneurship development, Rural areas, Entrepreneurship, Business entity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia najistotniejszych zmian, zachodzących w zachowaniach przedsiębiorczych mieszkańców wsi, po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wyrazem tych zmian są przekształcenia w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich. Ich kierunek i tempo w znacznej mierze zależy od zainteresowania mieszkańców wsi programami unijnymi, kierowanymi na rozwój tych obszarów. Zwraca uwagę przestrzenne zróżnicowanie opisywanych zmian. (abstrakt oryginalny)

The article synthesizes the key changes which have occurred in the entrepreneurial attitudes of Polish rural population since Poland's joining the EU. These changes are reflected in the shifts in the number and structure of agricultural holdings and other economic operations in rural areas. The speed and direction of these changes depends mainly on the awareness of the rural population of EU programmes aimed at developing their respective areas. Special attention is given to the spatial distribution of the described changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. 2005 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, (red.) K. Jaremczuk, Tarnobrzeg.
 2. Biuletyn Informacyjny Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 2006, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nr 11-12 (108).
 3. Brodzińska K. 2002 Przedsiębiorczość i innowacyjność właścicieli gospodarstw rozwojowych w rolnictwie, [w:] Przedsiębiorczość w  rolnictwie i na obszarach wiejskich, (red.) A. Lewczuk, Olsztyn.
 4. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 roku 2006, Olsztyn.
 5. Drucker P. 1992 Innowacje i przedsiębiorczość, praktyka i zasady, Warszawa.
 6. Duczkowska-Piasecka M. 1997 Marketing w gospodarstwach rolnych, [w:] Strategia doradztwa w realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Olsztyn.
 7. Funkcjonowanie rolnictwa ekologicznego w Polsce, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://bip.nik.gov.pl, data wejścia: 22.11.2007].
 8. Hunek T. 1993 Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small businessu" na terenach wiejskich, [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W  stronę wsi wielofunkcyjnej, Warszawa.
 9. Janowska-Biernat J., Golimowska M. 2006 Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 1990-2005, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu", Nr 540, Rolnictwo LXXXVII, Wrocław.
 10. Janusiewicz. A., Byszewska-Dawidek M. 2010 Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Warszawa.
 11. Kozłowska-Burdziak M. 2008 Przedsiębiorczość mieszkańców wsi województwa podlaskiego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2 (38).
 12. Kożuch B. 2001 Pojęcie i istota przedsiębiorczości, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. B. Plago, Białystok.
 13. Krajewski K., Śliwa J. 2004 Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Warszawa.
 14. Krupińska W. 2006 Czynniki rozwoju działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych prowadzonych przez kobiety (na przykładzie gospodarstw agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim, "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (133).
 15. Kwiatkowski S. 2000 Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa.
 16. Moczydłowska J., Pacewicz I. 2007 Przedsiębiorczość, Rzeszów.
 17. Niedzielski E. 2000 Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich, Olsztyn.
 18. Obszary wiejskie w Polsce 2011, Warszawa-Olsztyn.
 19. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2005, (red.) J. Lichtarski, Wrocław.
 20. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 31: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2011, Poradnik dla beneficjentów, Warszawa.
 21. PROW 2007-2013, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013-podstawowe-informacje.html, data wejścia: 27.11.2011].
 22. Raport z wyników. PSR 2010 2011, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, Warszawa.
 24. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006, Warszawa.
 25. Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce 2010, Warszawa.
 26. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW 2007 - 2013 2011, "Biuletyn Informacyjny ARiMR", nr 3-4 (144).
 27. Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa 2007, (red) K Wietrzyk-Szczepkowska, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu