BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniel Paweł (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu), Skomra Arkadiusz (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)
Tytuł
O możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w sprawie rozgraniczeniowej
The Possibility of Overruling a Final Administrative Decision Issued in a Demarcation Case
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 1-2, s. 139-149
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, Regulacje prawne
Administrative proceedings, Code of Administrative Procedure (CAP), Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie okoliczności, w jakich możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej wydanej w sprawie rozgraniczeniowej. Podjęte przez autorów badania wskazują, że powyższa możliwość dotyczy jedynie tych decyzji, co do których nie wniesiono skutecznie żądania rozpoznania sprawy przez sąd powszechny, a więc decyzji, które w następstwie wniosku strony niezadowolonej z rozgraniczenia nie utraciły mocy prawnej z uwagi na rozstrzygnięcie sądu. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to establish the circumstances in which it is possible to file a petition to overrule a final administrative decision issued in a demarcation case. The studies performed by the authors indicate that the possibility only applies to such decisions, with respect to which petitions for a court of general jurisdiction to hear a case were not filed effectively and hence decisions arising from the petition of the party which is dissatisfied with the demarcation, which have not lost their legal force in view of the court issuing a decision. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-55 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 89.
 2. M. Wolanin, Rozgraniczenie nieruchomości cz. II, "Nieruchomości" 2014/1, s. 4.
 3. J. Gudowski, Droga sądowa w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, "Przegląd Sądowy" 1995/2, s. 68 i n.
 4. D. Felcenloben, Rektyfikacja decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości, "Samorząd Terytorialny" 2008/12, s. 54.
 5. B. Adamiak w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2011, s. 84.
 6. A. Wróbel w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2009, s. 654.
 7. Z. Kmieciak, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011, s. 58-59.
 8. L. Garlicki, Komentarz do art. 78 Konstytucji RP, Warszawa 2007, s. 1.
 9. B. Adamiak, Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, w: C. Martysz, A. Matan (red.), Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2005, s. 25.
 10. Z. Kmieciak, Dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego wobec reformy sądownictwa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1998/5, s. 19.
 11. D. Felcenloben, Dopuszczalność weryfikacji decyzji rozgraniczeniowej, "Samorząd Terytorialny" 2007/11, s. 34.
 12. J.P. Tarno, A. Wrzesińska-Nowacka, Postępowanie w sprawach opłaty za użytkowanie wieczyste, "Samorząd Terytorialny" 1995/7-8, s. 109 i n.
 13. D. Felcenloben, Rozgraniczanie po rozgraniczeniu, "Samorząd Terytorialny" 2010/4, s. 62.
 14. M. Łoboz, Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. Aspekty praktyczne, "Przegląd Sądowy" 2012/1, s. 18.
 15. M. Durzyńska, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Warszawa 2009, s. 108.
 16. D. Felcenloben, Glosa do wyroku SN z dnia 14 marca 2002 r. IV CKN 809/00, "Samorząd Terytorialny" 2010/3, s. 84 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu