BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paruzel Robert (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej
Security of culture in the Republic of Poland
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1199-1206, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Państwo, Polityka kulturalna, Ochrona dóbr kultury, Bezpieczeństwo, Regulacje prawne
State, Cultural policy, Protection of cultural goods, Security, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu i podstawowych uregulowań prawnych z zakresu bezpieczeństwa kulturowego Rzeczpospolitej Polskiej. Analiza dokumentów wskazuje na znaczące zainteresowanie państwa polskiego nie tylko ochroną posiadanych już dóbr kultury ale także na prowadzenia aktywnej polityki kulturalnej wspierającej jej dynamiczny rozwój. Działania państwa zmierzają do zapewnienia wszystkim Polakom zamieszkałym w kraju i poza jej granicami równego dostępu do jej zasobów. Odpowiednie instytucje dbają o wymianę kulturalną z zagranicą w ramach Wspólnot Europejskich i resztą świata. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to outline and basic regulations relating to the safety of the polish culture. Analysis of documents shows significant interest in the Polish state not only the protection of cultural property already owned but also an active cultural policy that supports its dynamic development. State action aimed to ensure that all Poles living in the country and beyond its borders equal access to its resources. Relevant institutions care about cultural exchanges with foreign countries within the European Communities and the rest of the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Kmita J., O kulturze symbolicznej, Wydawnictwo COMUK, Warszawa 1982, s. 21.
 2. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza S.A. Warszawa 2011, s. 22.
 3. Chmaj M., Konstytucyjne podstawy ochrony dóbr kultury, [w:] red. T. Gradocka, J. Sobczak, Prawna ochrona dóbr kultury, W7ydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009, s. 27.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 5. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 19-20.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Czaja J., Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] http://adamkorcz.w.interia.pl/kultur.pdf (dostęp dnia: 22.08.2015 r.).; Ustawa o ochronie dóbr kultury, Dz. U. 1962 nr 10, poz. 48.
 9. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1967 nr 44 poz. 220.
 10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).; P. Dobosz, Ewoluujące prawne formy ochrony zabytków w Polsce [w:] red. K. Zeidler, Prawo ochrony zabytków, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa- Gdańsk 2014, s. 232. Wąsowska-Pawlik, Polityka kulturalna Polski 1989-2012, [w:] red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, s. 108, 113-121.
 11. Narodowa Strategia Rozwoju kultury, http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/050617nsrkuzupelnienie.pdf (dostęp dnia: 22.08.2015 r.).
 12. Michałowska G., Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, [w:] red. S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska, Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 144-153.
 13. Możliwość finansowania kultury z funduszy europejskich http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/Finansowanie_kultury-2007-13.pdf (dostęp dnia: 26.08.2015 r.).
 14. Środki europejskie, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/srodki-europejskie.php (dostęp dnia: 26.08.2015 r.).
 15. Europejskie dni dziedzictwa, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-idziedzictwo/ochrona-dziedzictwa-kulturowego/europejskie-dni-dziedzictwa.php (dostęp dnia: 26.08.2015 r.).
 16. Utracone dziedzictwo - temat EDD 2015, http://edd.nid.pl/page/news?id=17&title=Utraconedziedzictwo----temat-EDD2015 (dostęp dnia: 26.08.2015 r.).
 17. Instytucje współprowadzone, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-idziedzictwo/europejska-stolica-kultury-2016.php (dostęp dnia: 26.08.2015 r.).
 18. Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, [w:] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990900999 (dostęp dnia: 27.08.2015 r.).
 19. Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 258.
 20. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 258.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu