BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kowalska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza innowacyjności polskich przedsiębiorstw na podstawie modelu ekonometrycznego
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2008, nr 15-16, s. 145-154, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Badania i rozwój (B+R), Modelowanie ekonometryczne, Ceteris paribus
Enterprise innovation, Research & Development (R+D), Econometric modeling, Ceteris paribus
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Innowacyjność mierzona wielkością nakładów finansowych uzależniona jest od wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, podatków pośrednich oraz liczby osób zatrudnionych w sektorze B+R. Omawiane zależności kształtowały się następująco: 1. Wzrost liczby zatrudnionych w sektorze B+R o jednostkę, kształtuje wzrost nakładów finansowych na innowacyjność w przemyśle, ceteris paribus, o ok. 0,289 min zł z błędem ± 0,0099 min zł. 2. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 1 min zł, skutkuje zwiększeniem poziomu nakładów na innowacyjność w przemyśle, ceteris paribus, o ok. 0,039 min zł z błędem ± 0,009 min zł. 3. Natomiast wzrost podatków pośrednich o 1 min zł, powoduje znaczne ograniczenie nakładów finansowych na innowacyjność w przemyśle (spadek o ok. 0,084 min zł, z błędem ± 0,03 min zł). Systematyczny wzrost nakładów na innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych oraz wzrost stopnia odnowienia produkcji świadczy o coraz większym zainteresowaniu tworzeniem i modernizacją nowych produktów, technologicznego parku czy też procesów zarządzania zachodzących w firmie. Wzrost nakładów świadczy także o zwiększonej konkurencyjności i atrakcyjności i atrakcyjności polskiego sektora przemysłowego. Prognozy na kolejne lata (2006-2007) są optymistyczne i wskazują na dalszą ekspansję. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M. 2004. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. PWN, Warszawa.
  2. Kaczmarczyk S. 2002. Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa.
  3. Nowak E. 1998. Zarys metody ekonometrii. PWN, Warszawa.
  4. Stryjkiewicz T. 2002 Analiza innowacyjności przemysłu w ujęciu przestrzennym, (w:) Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, H. Rogacki (red.), Bogunki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  5. Welfe A. 1998. Ekonometria. PWE, Warszawa.
  6. Weresa M. A. 2002. Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki. SGH, Warszawa.
  7. Westa M. 2003. Analiza ekonometryczna i prognozowanie z użyciem pakietu Microfit 4.0 for Windows. Wyd. UWM, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu