BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojek Marcin (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej), Gąsik Marek (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej), Lewkowicz Rafał (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)
Tytuł
Wybrane aspekty bezpieczeństwa wojskowych operacji lotniczych na przykładzie Sił Zbrojnych RP
Some aspects of safety of military air operations on the example of the Polish Armed Forces
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1477-1484, fot., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Wojsko, Bezpieczeństwo, Programy szkoleniowe, Medycyna
Aviation, Army, Security, Training programs, Medicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące technicznych i fizjologicznych aspektów bezpieczeństwa wojskowych operacji lotniczych. Opisane zostało nowe podejście do szkolenia lotników w zakresie medycyny lotniczej w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w kontekście ich wpływu na stan bezpieczeństwa lotów w SZ RP. Jako metodę opisu przyjęto badania ankietowe oraz badania porównawcze treningów symulatorowych w odniesieniu do szkolenia w locie. Uzyskane efekty znalazły zastosowanie podczas szkolenia z medycyny lotniczej wojskowego personelu latającego Sił Zbrojnych RP.(abstrakt oryginalny)

The article is focused on chosen technical and physiological aspects for safety of military air opera-tions. New approach to combination of aerospace physiology training for aircrews and modern technical solutions has been described, due to its influence for flight safety in Polish Armed Forces. As the method has been used questionnaire analysis and comparison tests of simulation training to in-flight training. Achieved results has been applied during aviation medicine training for Polish Armed Forces aircrews.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Ford R., The risk of travel, Modern Railways; October 2000.
 2. Badyda A. J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, Nauka 4/2010, 115-125.
 3. Brooks C. J., MacDonald C.V., Donati L., Taber M.J., Civilian Helicopter Accidents Into Water - Analysis of 46 Cases, 1979-2006, Aviation, Space, and Environmental Medicine, October 2008, 935-940.
 4. Ast F.-W., Kernbach-Wighton G., Kampmann H., E. Koops, Puschel K., Troger H.D., Kleemann W.J., Fatal aviation accidents in Lower Saxony from 1979 to 1996, Forensic Science International 119 (2001) 68-71.
 5. MacFadden K.L., Comparing Pilot-error Accident Rates of Male and Female Airline Pilots, Omega, "Int. J. Mgmt Sci.", Vol. 24, No. 4, pp. 443-450, 1996.
 6. NATO STANAG: 3114 - Aeromedical Training of Flight Personnel, 3827 - Minimum Requirements for Training of Aircrew in High Sustained "G" Environment, 7056 - Functional Requirements for Physiological Protection During High Altitude Parachuting Operations, 7147 - Aeromedical Aspects of Night Vision Device (NVD) Training.
 7. Instrukcja szkolenia specjalistycznego w zakresie medycyny lotniczej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, MON, 2014.
 8. Ernsting J., Nicholson A.N., Rainford D.J., Aviation Medicine. Third Edition. ButterworthHeinemann; 1999.
 9. Barański St. (red.), Medycyna lotnicza i kosmiczna. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1977.
 10. Kowalski W. (red.), Medycyna lotnicza. Wybrane zagadnienia. Poznań: WLOP 316/2001.
 11. Truszczyński O, Wojtkowiak M, Lewkowicz R, Biernacki M.P., Kowalczuk K., Reaction time in pilots at sustained acceleration of +4.5 G(z), Aviation, Space, and Environmental Medicine, 2013; 84: 845-9.
 12. Biernacki M.P., Jankowski K.S., Kowalczuk K., Lewkowicz R., Dereń M.,+Gz centrifugation and mood, "Aviation, Space, and Environmental Medicine", 2012; 83:1-4.
 13. Truszczyński O., Lewkowicz R., Wojtkowiak M., Biernacki M.P., Reaction time in pilots during intervals of high sustained G, "Aviation, Space, and Environmental Medicine", 2014; 85:1 - 7.
 14. Rożanowski K., Skibniewski F., Tarnowski A. i in., 2008-2010, Badania predyspozycji kandydatów do lotnictwa i postępów w szkoleniu lotniczym, Grant MNiSW nr ON518 440634. WIML.
 15. Stasiak K., Badania wybranych parametrów sprawności wzrokowej w goglach noktowizyjnych PNL-3 na symulatorze HYPERION, Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. WIML, 2012.
 16. Truszczyński O., Kowalczuk K., Overview of WIML, Flight Safety Relaed Activities: The role of New Centrifuge as a Dynamic Flight Simulator, In: Proceedings of The International Workshop on the Psychophysiological Aspects of Flight Safety in Aerospace Operations; Warszawa, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu