BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surowiecki Andrzej (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Duchaczek Artur (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Saska Piotr (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Tytuł
Bezpieczeństwo techniczne toru kolejowego w szczególnych warunkach eksploatacji
Technical safety of railway track in particular exploitation conditions
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1485-1492, wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Koleje lokalne, Modernizacja kolei, Bezpieczeństwo
Local railways, Modernization of railway, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA)
Abstrakt
Przedstawiono wybrane przypadki konstruowania podłoża gruntowego dróg kolejowych, wymagające szczególnych rozwiązań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i wymaganego na poziomie europejskim komfortu jazdy. Uwagę skupiono na odcinkach toru: w otoczeniu obiektów mostowych; posadowionych na gruntach słabych; na terenach szkód górniczych i zalewowych oraz zagrożonych de-formacjami.(abstrakt oryginalny)

Constructions of subgrade in the particular track sections are described. These sections are demand special solutions considering of safety of traffic. The paper introduces the realizability of technical solu-tions for individual problem situations, among other things for track: in the intermediate zone embank-ment-bridge objects, on the weak earthen foundation, on the flooded lands and on the mining damage lands.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. GEOWEB® Komórkowy System Ograniczający. Presto Products Company, Geosystems® Products Division P.O. Box 2399, Appleton, Wisconsin, USA, WODEKO-Kraków 1998.
 2. Id-2 (D2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2005.
 3. Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.
 4. Kłosek K., Gad P., Wróbelski W., Wykorzystanie GEOWEBU do wzmocnienia słabonośnego podtorza rozjazdów na podrozjazdnicach betonowych. IX Konf. Nauk. "Drogi Kolejowe". Kraków, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, 1997, s. 99-110.
 5. Kłosek K., Wpływ ekstremalnych deformacji nieciągłych podtorza górniczego na nośność i stateczność modernizowanych linii kolejowych. Technika Transportu Szynowego, EMI-PRESS, Nr 7-8, R. XV, 2009, s. 65-70.
 6. Leonhardt F., Podstawy budowy mostów betonowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
 7. Madaj A., Wołowicki W.; Budowa i utrzymanie mostów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
 8. Massel A.; Projektowanie linii i stacji kolejowych. Kol. Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2010.
 9. Piotrowski A., Surowiecki A.; Strefa przejściowa toru kolejowego w obrębie przepustów. Mat. III Konf. Nauk.-Techn. Drogi Kolejowe, t. 2, Politechnika Krakowska, Kraków-Muszyna, 3- 5.10.1985, s. 109-119.
 10. Skrzyński E., Podtorze kolejowe. Kolejowa Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2010.
 11. Surowiecki A., Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2012.
 12. Surowiecki A.; Zagadnienia techniki transportu szynowego. Seria: Inżynieria Bezpieczeństwa. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2012.
 13. Surowiecki A., Komunikacyjne budowle ziemne ze wzmocnieniem skarp. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2015 (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu