BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surowiecki Andrzej (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Zamiar Zenon (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Saska Piotr (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Duchaczek Artur (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie układu geometrycznego toru kolejowego w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji
Shaping of geometrical configuration of railway track considering the safety of exploitation
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1507-1512, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura kolei, Transport kolejowy, Bezpieczeństwo, Koleje dużych prędkości
Rail infrastructure, Railway transport, Security, High-speed rails
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA)
Abstrakt
Przedstawiono obowiązujące w przedsiębiorstwie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zasady projekto-wania układu geometrycznego linii kolejowej, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo eksploatacji toru. W szczególności omówiono projektowanie elementów układu toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Zasygnalizowano znaczenie problemu koordynacji planu i profilu podłużnego linii kolejowej względem bezpieczeństwa ruchu.(abstrakt oryginalny)

Obligatory principles of designing of railway track geometrical configuration were in PKP Polish Railway Lines S.A. presented, considering the safety exploitation. In particular was described: designing of configuration elements of railway track in horizontal and vertical plane. Was indicated that coordina-tion of railway line location plane and profile is essential problem towards the traffic and exploitation safety.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałuch H., Bałuch M., Układy geometryczne toru i ich deformacje. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
  2. Bałuch M., Podstawy dróg kolejowych. Wyd. Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom 2001.
  3. Fpr EN 13803-1. Railway Applications. Track. Track alignment design parameters. Track gauges 1435 mm and wider. Part 1. Plain line, 2009.
  4. Massel A., Projektowanie linii i stacji kolejowych. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
  5. Projekt zmian do Rozporządzenia Dz. U. Nr 151/1998. Zespół ds. standardów infrastruktury. PKP Polskie Linie Kolejowe, 2009.
  6. Rozporządzenie MTiGM z dn. 10. 09. 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151, 1998, poz. 987.
  7. Surowiecki A., Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63900-84-7.
  8. Towpik K., Infrastruktura transportu kolejowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
  9. Towpik K., Koleje Dużych Prędkości. Infrastruktura drogi kolejowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
  10. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1). Zarządzenie nr 14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 18.05.2005 r., zmienione Zarządzeniem nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn. 10.05.2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu