BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Issues in modelling the financial distress and bankruptcy of companies
Źródło
Applied Econometrics Papers, 2015, nr 1, 9 s., tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Bankructwo, Zawodność rynku, Analiza ryzyka finansowego
Financial analysis, Bankruptcy, Market failure, Financial risk analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Paper presents selected issues in designing and implementing models for financial distress and/or bankruptcy of companies. Major topics include: (1) definition of financial distress, (2) approaches to specify the distress variable, (3) aims and extent of the research on distress, (4) quantitative approaches in the field, including the attempt by Campbell, Hilscher and Szilagyi (2008), (5) survey of recent papers on the topic published in Poland. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman, E. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", 22(4), 589-609.
 2. Altman E., E. Hotchkiss (2007), Trudności finansowe a upadłość firm, CeDeWu, Warszawa.
 3. Altman E., H. Rijken (2012), Toward a Bottom-Up Approach to Assessing Sovereign Default Risk: An Update, "Journal of Management and Financial Sciences", 5(8), 7-29.
 4. Balina R. (2012), Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 50, 231-238.
 5. Bolibok P. (2014), Application of the Ohlson Model for Testing the Value Relevance of Accounting Data in the Polish Banking Sector, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 65, 463-472.
 6. Campbell J.Y., J.D. Hilscher, J.Szilagyi (2008), In search of distress risk, "Journal of Finance", 63, 2899-2939.
 7. Campbell, J.Y., J.D. Hilscher, J.Szilagyi (2011), Predicting financial distress and the performance of distressed stocks, "Journal of Investment Management", 9(2), 14-34.
 8. Chava, S., R.A. Jarrow (2004), Bankruptcy prediction with industry effects, "Review of Finance", 8, 537-569.
 9. Dahiya S., A. Saunders, A. Srinivasan (2003), Financial distress and bank lending relationships, "Journal of Finance", Vol. 58, No. 1 (Feb., 2003), s. 375-399.
 10. Góralski P., S. Pietrzak, P. Jędralski (2012), Ocena kondycji finansowej oraz zagrożenia upadłością spółek ANR, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 56, 57-68.
 11. Gruszczyński M. (2004), Financial Distress of Companies in Poland, "International Advances in Economic Research", November 2004, Vol. 10, No. 4, s. 249-256.
 12. Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa.
 13. Hensher D.A., S. Jones (2008), Mixed logit and error component model of corporate insolvency and bankruptcy risk, in: Advances in credit risk modeling and corporate bankruptcy prediction, red. S. Jones, D.A. Hensher, Cambridge University Press.
 14. Hotchkiss E., K. John, R.M. Mooridian, K.S. Thorburn (2008), Bankruptcy and the resolution of financial distress, w: Handbook of corporate finance. Empirical corporate finance. Volume 2, B. Espen Eckbo (red.), North-Holland.
 15. Kisielińska J. (2008), Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, seria: Rozprawy Naukowe i Monografie..
 16. Korol T. (2010), Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Lasek M. (2007), Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowania SAS Enterprise Miner, Difin, Warszawa.
 18. Lau A.H.-L. (1987), A five-state financial distress prediction model, "Journal of Accounting Research", Vol. 25, No.1 (Spring 1987), s. 127-138.
 19. LoPucki L.M., J.W. Doherty (2015), Bankruptcy Survival, "UCLA Law Review", 62, 970-1015.
 20. Markowicz I. (2014), Hazard function as a tool to diagnose business liquidation, "Folia Oeconomica Stetinensia", 24-36.
 21. Mączyńska E. (ed.) (2001), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. I, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 22. Mączyńska E. (ed.) (2009), Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 23. Mączyńska E. (ed.) (2010), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH.
 24. Merton, R. (1974): On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, "Journal of Finance", 29, 449-470.
 25. Moody's Investor Service (2000), Moody's Approach to Evaluating Distressed Exchanges. White Paper", July 2000.
 26. Ohlson, J. (1980), Financial Ratios and Probabilistic Prediction of Bankruptcy, "Journal of Accounting Research", 18(1), 109-131.
 27. Otecheva N. (2007), Corporate financial distress. An empirical analysis of distress risk, Doctoral Dissertation, University of St. Gallen HSG.
 28. Platt H.D, M.B. Platt (2006), Comparing financial distress and bankruptcy, "SSRN Working Paper Series", available in SSRN: http://ssrn.com/abstract=876470.
 29. Ptak-Chmielewska A., (2013), Semiparametric Cox regression model in estimation of small and micro enterprises' survival in the Malopolska voivodeship, "Quantitative Methods in Economics", Vol. XIV, No. 2, 169-180.
 30. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 31. Siedlecki R. (2014), Forecasting Company Financial Distress Using the Gradient Measurement of Development and S-Curve, "Procedia Economics and Finance", 12 (2014) 597-606.
 32. Shumway T. (2001), Forecasting bankruptcy more accurately: A simple hazard model, "Journal of Business", 74, 101-124.
 33. Sukiennik M. (2013), Analiza dyskryminacyjna oraz miękkie techniki obliczeniowe w ocenie stanu finansowego polskich kopalń, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 59, 291-300.
 34. Śmiglak-Krajewska M., M. Just (2013), Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze, "Journal of Management and Finance", 2013, 431-444.
 35. Tomczak S. (2014), The early warning system, "Journal of Management and Financial Sciences", 7(16), 51-74.
 36. Waszkowski A. (2013), Wielomianowe modele zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, "Journal of Management and Finance", 1(4), 569-579.
 37. Wasylkowska M., K. Szopik-Depczyńska (2014), Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu modeli dyskryminacyjnych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 66, 535-546.
 38. Wędzki D. (2012), The sequence of cash flow in bankruptcy prediction: evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 68(124), 161-180.
 39. Zielińska-Sitkiewicz M.(2013), Application of multivariate discriminant analysis for assessment of condition of construction companies, "Quantitative Methods in Economics", Vol. XIV, No. 2, 298-308.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4573
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu