BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garlińska-Bielawska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Determinanty afrykańskich procesów integracyjnych na tle modelu integracji europejskiej
Determinants of African Integration Processes in the Light of European Integration Model
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2015, nr 4, s. 85-97, tab.
Krakow International Studies
Tytuł własny numeru
Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Integracja regionalna
Economic integration, Regional integration
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza determinant regionalnej integracji gospodarczej w Afryce Subsaharyjskiej na tle modelu integracji europejskiej, którego rozwiązania wykorzystywane są jako wzorcowe dla wielu ugrupowań w regionie. W artykule zastosowano metodę analityczno-opisową z wykorzystaniem krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz danych statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD).(fragment tekstu)

The paper aims at analysing the determinants of regional economic integration in Sub-Saharan Africa in relation to the European model of integration, perceived as a benchmark for the region. The paper employs analytic-descriptive analysis, using national and international literature sources and statistical data of the United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD. Research results show that regional integration processes in Africa are determined by natural conditions, economic and political determinants, as well as by adopted model of integration. As integration effects in Africa prove to be highly unsatisfactory, a critical review of adopted integration model seems to be necessary. International institutions should also verify their approach to African integration in order to provide this continent with an optimal balance between local regionalism and economic globalization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Marinov, Economic Determinants of Regional Integration in Developing Countries, MPRA Paper No. 60321, posted December 2, 2014, s. 372-374, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/60321 [dostęp: 30.08.2015].
 2. A.S. Hosny, Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature, "International Journal of Economy, Management and Social Studies" 2013, 2 (5), s. 149.
 3. W.Ch. Peters, The Quest for an African Economic Community. Regional Integration and its Role in Achieving African Unity - The Case of SADC, Frankfurt am Main 2010, s. 32-42.
 4. T.A. Jaber proponuje branie pod uwagę Produktu Narodowego Brutto (PNB), T.A. Jaber, Review Article: The Relevance of Traditional Integration Theory to Less Developed Countries, "Journal of Common Market Studies" 1971, Vol. 9, No. 3, s. 262
 5. B. Balassa, The Theory of Economic Integration, London 1973, s. 38.
 6. J. Garlińska-Bielawska, Wybrane aspekty teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej krajów słabo rozwiniętych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 41, t. 1, s. 29-31.
 7. B. Balassa, Teoria integracji ekonomicznej, [w:] Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej. Wybrane teksty, red. J. Misala, Radom 2004, s. 19-22.
 8. W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Warszawa 2004, s. 309-313.
 9. J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa 2001, s. 345.
 10. P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, Warszawa 2003, s. 68-69.
 11. Haliżak, Integracja Europejska, [w:] Stosunki międzynarodowe - geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2001, s. 461.
 12. P. Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007, s. 190-195.
 13. F. Foroutan, Regional Integration in Sub-Saharan Africa: Past Experience and Future Prospects, [w:] Developing and Newly Industrializing Countries, Vol. 1, ed. by Ch. Milner, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 1998, s. 438
 14. J. Garlińska-Bielawska, Implications of the Eurozone Crisis for Selected African Countries, [w:] Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, red. E. Molendowski, P. Stanek, Warszawa 2014, s. 193-199.
 15. T. Kolasiński, Zarządzanie postkolonialne. Otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej, Warszawa 2011, s. 204-203.
 16. S. Flejterski, L. Jodkowska, Tendencje i czynniki wzrostu i rozwoju Afryki Subsaharyjskiej - stan i perspektywy, [w:] Afryka o godność życia, red. K.A. Kłosiński, Lublin 2012, s. 160- 161.
 17. P. Draper, Breaking Free from Europe: Why Africa Needs Another Model of Regional Integration?, [w:] Regionalism in a Changing World. Comparative Perspectives in the New Global Order, ed. by L. Fioramonti, Oxford 2013, s. 63.
 18. J. Garlińska-Bielawska, Idea federacji politycznej w praktyce integracji państw Afryki Wschodniej, "International Business and Global Economy" 2014, nr 33, s. 238-248.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2680
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu